Grimstrup forsamlingshus


Grimstrup forsamlingshus


Grimstrup forsamlingshus


Grimstrup forsamlingshus

Intro

Forsamlingshuset blev - som mange andre - bygget i årtierne omkring år 1900, da der også her i sognet var et voksende behov for lokaler, hvor foreningerne kunne indkalde lokalbefolkningen til div. møder og foredrag. Da der ikke findes protokoller fra før 1979, må vi finde oplysninger andet steds.

Huset blev opført i 1910 i røde sten. Finansieringen bag byggeriet var, som for stort set alle forsamlingshuse fra den store byggetid, skaffet til veje gennem lokal tegning af en slags aktier eller andelsbeviser. Huset havde fra starten form som Thors hammer på den måde, at køkken og lille sal var "hammerhoved", mens den store sal udgjorde skaftet.

Johs. Nørregaard Frandsen, som er født i Grimstrup i 1950, fortæller - her i udpluk - hvad han husker om forsamlingshuset fra sin barndom. Entre og toiletter Fra den udvendige stentrappe gik man ind i en stor, ofte ret kold entré med hattehylder og garderobeudstyr. Herfra gik der en trappe i gnistret terrazzo ned til toiletterne med D til den ene side og H til den anden. På H var der et langt pissoir i blankt metal. Man kunne fra entreen også gå op ad en trappe, og ovenpå befandt sig en lidt finere garderobe. Den lille sal og køkkenet Fra entreen kom man ind i den lille sal, der kunne rumme ca. 40 personer til møde og kaffebord, g herfra var der adgang til køkkenet, der stadig var udstyret med store komfurer i støbejern, der blev fyret op med brænde og formbrændsel, der var en slags briketter. Værtsfolk i de år var Signe og Jen Barber (den lokale barber/frisør), og de styrede huset solidt. Var det nødvendigt, blev der tilkaldt hjælp af ”særlige” koner, der havde forstand på suppe, steg og is. Den store sal I den store sal stod en kæmpemæssig kakkelovn i metal, som om vinteren åd store mængder af træ og den tidligere nævnt formbrændsel. Den store ovn kunne blive næsten rødglødende, og da den ikke var afskærmet, skulle man passe på ikke at komme den for nær. I den samme ende kunne to foldevægge skubbes væk, så de to sale blev til et´, dog med en ø i midten til kakkelovnen. På væggene hang Dannebrog til den ene side og fotografier dels af kong Christian X og dronning Alexandrine, dels af kong Frederik IX og dronning Ingrid til den anden. Loftet var hvælvet og beklædt med lister, og hele vejen rundt løb der en frise øverst på væggene med stiliserede løv- og blomsterranker. På den nordlige langvæg sad ribberne, hvorfor vinduerne sad højt oppe. På sydvæggen sad normale vinduer med dannebrogs-sprosser. I modsat ende var scenen. Man kom derop ad en lille dør i den ene side. Under scenen – i en halvkælder – opbevaredes de tunge gymnastikredskaber sammen med bænke, stole og tunge borde ''''''''''

Gymnastik Da den gamle skole endnu i 1950-erne ikke havde gymnastiksal, foregik vi børns gymnastikundervisning i forsamlingshuset. Her hang ribberne på den ene væg, og gymnastikredskaberne stod klar under scenen. Også den frivillige gymnastik foregik her, og når pige- og karlehold gav opvisning i foråret og marcherede ind med fanen i spidsen og til ”I alle de riger og lande”, sad folk klar på hårde bænkerækker langs sydvæggen, så der var plads til gulvøvelser, spring over buk og dernæst kraftspring med salto – dog for de få - på måtten og til sidst håndstand mod ribbe. Efter opvisningen var der bal Dilettant På scenen var der ophængt et sindrigt system af kulisser og scenetæpper, der alt sammen var malet som tyrolske bjerge med fjerne slotte og floder. Bagtæppet kunne vendes, så det enten forestillede facaden af en stråtækt bondegård med stokroser eller et indgangsparti til et slot. I disse omgivelser blev der spillet dilettant. Der var stuvende fuldt den aften, stykket skulle gå over scenen, for man var spændt på, hvad folkene på scenen havde fundet på. Kunne man kende skuespillerne? Andre oplevelser Der foregik rigtig mange ting i forsamlingshuset. Der blev holdt juletræsfest, fastelavn, skoleafslutning med dans, bankospil, foredrag, filmaftener, lysbilledforedrag om mærkelige steder og bal for de unge. Der blev holdt møder med generalforsamlinger, og der blev holdt fester, som bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, osv.

Ifølge protokollen, vi har på arkivet, har følgende personer siddet i bestyrelsen (Forsamlingshuset eller Forsamlingshusets venner) i perioden 1979 - 94: Vagner Albrechtsen - 1981 Peter Jensen 1979 - 1981 Jesper Jakobsen - 1980 Jens - 1980 Birthe Jensen 1980 - 1982 Leif Frandsen 1980 - 1982 Erik Pedersen 1980 - 1982 Lissy Mathiesen 1981 - 1983 Hjørdis Larsen 1981 - 1985 Erik Nielsen 1982 - 1984 Ulla Højrup 1982 - 1984 Arne Christiansen 1982 - 1984 Arthur Christensen 1983 - 1986 Ove Kristensen 1984 - 1992 Anne Marie Ottosen 1984 - 1986 John Mikkelsen 1984 - 1986 Svend Aage Larsen 1985 - 1991 Knud Nygaard 1986 - 1990 Elly Poulsen 1986 - 1992 Gudrun Møller 1986 - 1987 Henry Puggaard N. 1987 - 1991 Allan Blicher 1988 - 1991 Kirsten Højberg 1989 - 1993 Svend Erik Jensen 1991 - 1995 Bodil Mølgaard 1991 - 1993 Erik Schmidt 1992 - 1996 Henning Thøgersen 1992 - 1996 Ove Madsen 1993 - Niels Glud 1993 -

Forsamlingshusets økonomi var fra starten baseret på diverse familiefester, men antallet af sådanne var vidt forskellig fra år til år, ikke mindst afhængig af gode værtsfolk. I nogle år var antallet af udlejninger til fester langt over 100, så økonomien var god, andre år var der langt færre, så det kneb med at få råd til moderniseringer, vedligehold og nyanskaffelser. Og udgifter var der nok af. Selv om bestyrelserne gjorde masser af arbejde selv - malede og reparerede - og en masse frivillige håndværkere arbejdede gratis, var der store udgifter hen ad vejen. I 1978 blev man koblet på det nye rensningsanlæg - en udgift på 15.000 kr. To år senere indkøbtes opvaskemaskine og to køleskabe + at huset blev istandsat for 16.000 kr. I 1986 fik køkkenet nye fliser og nyt loft, entreen og garderoben renoveredes, og der indrettedes nye toiletter. I de følgende år indkøbtes bl.a. 4-blus gaskomfur m. ovn (9.800 kr.), 120 nye stole og 16 borde (41.000 kr.) opsat nye tagrender (6.500 kr.) og ventilation i den store sal (5.000 kr.). Endelig blev den store sals loft og vægge malet samt gulvet lakeret (23.500 kr. Så udgifter var der nok af. For at booste økonomien satte bestyrelserne nye tiltag i værk. Allerede tidligt afholdtes årige børnejuletræsfester, senere kom også bankospil til. I starten af 1980-erne afholdtes så høstfester - sammen med Sogneforeningen - med mange deltagere. Desværre ebbede interessen ud, så det hørte op. I start 1990-erne afholdt man vin- og osteaftener bl.a. sammen med købmand Tommy Andersen med stor succes. Også et par hobbymarkeder var en stor succes med mange boder og mange besøgende.

I protokollen fra 1979 til 1994 kan vi se navne på følgende værtsfolk: indtil 1/8 79 : Grønnings 1/8 79 - : Jytte Lund, Næsbjerg - 1/2 79 : Jytte Schmidt 1/2 - 1/4 80 : Ingeborg 1/4 80 - 1/2 81 : 1/2 81 - 84 : Mette og Fridjof 1984 - 1/9 85 : Rigmor Jensen og Håkon Nielsen 1/9 95 - 1/4 96 : Karen og Kristian Hansen 1/4 86 - : Gerda og Vagn Staal

I sommeren 2012 besluttede bestyrelsen at gøre forsamlingshuset til et nøglehus. Man havde inden gjort et stort stykke arbejde for at gøre huset klar og fået lavet en ny hjemmeside. Huset kan efter d. 1. august lejes af alle - både af folk fra Grimstrup og folk udenfor området. Folk skal selv sørge for mad, osv., men bestyrelsen har kontakt med nogle samarbejdspartnere, som kan levere mad, som bestyrelsen kan stå inde for. Man har i bestyrelsen også bestemt, at rengøring bliver en obligatorisk del af lejen Formanden for forsamlingshuset, Rasmus Sømod, opfordrer folk til at afholde deres fester i huset - og håber også, at borgere i Grimstrup og andre interesserede vil give en hjælpende hånd med det forefaldende arbejde og vedligehold, så der fortsat kan være et pænt forsamlingshus i Grimstrup

Grimstrup forsamlingshus har indtil nu (2023) klaret sig som "nøglehus". Forskellige bestyrelser har gjort en stor indsats for at skabe liv i huset, så der foruden fester har været en del arrangementer med forskelligt indhold. Her kan nævnes fællesspisning i forbindelse med Skt. Hans aften, Efterårs- og Høstfester samt Oktoberfest
børnedisco, børnejuletræsfester og fastelavnsfester musikaftener med bl.a. Thomas Kjellerup, Lune Carlsen og Skalakoret fra Bramming foredragsaftener med bl.a. Sepp Piontek, Bubber og Morten Ankerdal ølsmagninger med Warwik Bryghus fra Varde og Bo Aakjær fra Aakjærs i Esbjerg Italiensk aften med vine fra Esbjerg Vinhandel ved Daniel Hald osv.


''Publiceret''