Grimstrup brugsforening


Grimstrup købmandshandel


Grimstrup købmandshandel


Grimstrup brugs med tilbygning


Grimstrup brugs


Købmandsbutikken på Egedalvej 9


Købmandsbutik tv. og Sparekassen Sydjylland th.

Intro

I 1897 løste Hans Thomsen Hillerup næringsbrev som købmand i Grimstrup, hvilket var første forløber for brugsforeningen.

I 1908 byggede Marentius Bendixen Grimstrup Købmandsgård. I 1911 solgte han den til Kristen Jensen Klit, som i 1926 afhændede den til andelsselskabet Grimstrup brugsforening for 35.000 kr. Foreningen første bestyrelse var gårdejer Villiam Jepsen (formand), gårdejer Thøste Christensen, tømrermester Jacob Bloch Jensen, og lærer Harald Poulsen. Uddelere i Grimstrup brugsforening 1926-31: Obel 1931-45: Niels Bruun 1945-69: Hans Christian Hansen 1969-81: Arthur Christensen 1981-89: Tommy Andersen

I 1979 flyttede Grimstrup brugsforening fra beliggenheden på Grimstrup Hovedvej til nye bygninger på Egedalvej 9. Fra 1980 til 1989 var Grimstrup brugsforening en filial under Bramming brugsforening, hvorefter foreningen blev nedlagt. Herefter overtog Tommy Andersen bygningerne og drev købmandsforretning. I 2002 overdrog Tommy butikken til Rene’ Sørensen, som drev købmandsforretningen videre i nogle år, hvorefter han lukkede butikken. I 2009 forsøgte et nystartet anpartsselskab, ejet af borgerne i Grimstrup, at finde en ny købmand, hvilket ikke lykkedes.

I dag er bygningerne en del af Egeknoppen, en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave.

Årsskrift for Lokalhistorisk forening for Grimstrup sogn 2003 Billedmateriale leveret af købmand Tommy Andersen

I 1936 blev det gamle lager ombygget og udvidet. En del af det nye lager blev bygget i tre planer: kælder, stueplan og 1. sal. Arbejdet startede d. 25. juli 1936 og blev afleveret d. 15. november samme år. Udgifter til byggeriet: Murerarbejde ved Lauridsen, Grimstrup: 7.658,20 kr. Tømrerarbejdet ved J. Bloch, Grimstrup: 7.233, - kr. Snedkerarbejdet ved Johs. Mortensen, Endrup: 1.220, - kr. Blikkenslagerarbejdet ved Joh. P. T. Andersen, Bramming: 310, - kr. Glarmesterarbejdet ved Rask Bloch: 150, - kr. Vand og centralvarme: Smed Jensen, Grimstrup: 2.651,22 kr. Elektrikerarbejdet ved S. Hansen, Skads: 675, - kr. Inventar ved ?: 210, - kr. Udgifter i alt ved byggeriet: 19.964,72 kr. Igen i 1953 og 1970 ombyggedes brugsen ved hovedvejen.