Grimstrup Missionshus


Missionshuset nr. 2 på højre side


Grimstrup Missionshus

Intro

Indtil 1920 var der et missionshus i Hjortkær, hvor det blev lukket. Men i midten af 1920-erne gik der en åndelig vækkelse hen over sognene, og mange folk sluttede sig til Indre Mission. Møder afholdtes i forsamlingshuse, i skoler og på præstegården, men hurtigt opstod ønsket om et nyt missionshus.

I 1934 byggedes så et missionshus i Grimstrup. Huset blev opført på frivillig basis af sognets håndværkere med formand murermester Peter Lauridsen i forreste linje. I 1984 beskrives huset som en mini-kopi af en landsbykirke. Måske var manden bag byggeriet inspireret af Grundtvigskirken i København Prisen for byggeriet blev 10.750 kr., som blev fremskaffet ved frivillige gaver fra medlemmerne og et lån i Varde bank. I 1952 var huset gældfri og blev tilskødet Kirkelig Forening for den Indre Mission.

Huset blev flittigt brugt, så i 1977 var der behov for en restaurering. To sale blev lagt sammen til en', loftet blev sænket, og gulvene fik tæpper på. Desuden blev der anskaffet nye stole. Restaureringen blev - ligesom opførelsen - udført af frivillig arbejdskraft. Mange deltog, og derved kunne omkostningerne holdes på et fornuftigt niveau.

Arbejdet ud fra Missionshuset udøvedes efter Indre Missions motto: "Herre på dit ord", hvilket skete ved afholdelse af møder og fester for børn, unge og ældre. Foruden forkyndelse og bibeltimer var der familieaftener, senere også søndagsskole og ungdomstræf. Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er opdelt i kredse. Grimstrup-samfundet er tilsluttet Agerbæk og omegn, hvortil også hører Stenderup, Starup, Agerbæk, Glejbjerg, Vejrup og Årre. Bestyrelsen her består af formændene fra de syv samfund, og sammen har de på skift arrangeret forårsmøde, sommermøde og efterårsmøde, samt en mands- og en kvindelejr.

På første sal i Missionshuset er der en lejlighed, som har været udlejet. Mange af Grimstrups unge mennesker har boet der, når de flyttede hjemmefra.

Axel Larsen: "Et udpluk af Indre Missions historie" Udklip fra Vestkysten mandag d. 26.11.1984: "Missionshus runder de 50 år" Udklip fra Vestkysten fredag d. 20.01.1984: "Arkitekter kopierer hinanden"

Missionshuset blev solgt i 2017.