Grimstrup Krat


Grimstrup Krat indbyder til mange natur- og kulturoplevelser. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Grimstrup Krat. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt

Intro

Grimstrup Krat er det tidligere Ribe Amts største egekrat. Krattet er resten af en stor egeskov, som efterhånden blev mindre ved græsning og stævning. Her findes stadig gravhøje, spor efter agerdyrkning og volde. Grimstrup Krat har stor biologisk og historisk værdi.

Amtets største egekrat
På Esbjerg Bakkeøs højeste punkt ligger Grimstrup Krat. Skov- og Naturstyrelsen har registreret alle jyske egekrat for at sikre, at disse bevaringsværdige områder fortsat vil være beplantet med egekrat eller egeskov. I alt findes ca. 422 egekrat i Jylland. Området, der udgør det tidligere Ribe Amt, har ca. 90 egekrat, hvor Grimstrup Krat er det største, selv om der efterhånden også er plantet nåletræer i krattet. Ifølge skovloven må egekrat ikke ændres, men skal bevares som de er. Mod nord afgrænses krattet af Kampdiget, som formentlig stammer fra jernalderen. Diget samt gamle spor efter agerbrug viser, at det nuværende krat ikke altid har været dækket af skov.

Egekrattets oprindelse
I Midt- og Vestjylland er egekrattene rester af de oprindelige skove. Stævning og græsning har gjort et stort indhug i disse skove, som efterhånden blev reduceret til krat. Stævning eller styning er afhugning af grene, som enten bruges til brændsel, gærder eller byggeri. Samtidig blev de største og bedste træer taget ud og brugt til tømmer. Metoden udnyttede også træernes evne til at danne såkaldte stødskud, dvs. nye skud fra roden. Græsning har også været med til at skabe egekrattet. Kreaturer og svin gik tidligere frit rundt, hvor de søgte efter føde i skovbunden og derved også reducerede skovens vækst.