Grimmerhus


Grimmerhus set fra Lillebælt, ca. 1864. Oliemaleri af J.C.Schrøder (1837-85) på Middelfart Museum


Grimmerhus omkring 1900, hvor Heinrich von Kauffmann og hans hustru Mathilde boede på stedet. Hun var datter fra Hindsgavl.


Grimmerhus som pensionat. Den store verande blev bygget i 1933.


Grimmerhus som keramikmuseum

Intro

Grimmerhus blev bygget i 1857 som enkesæde for stamhuset Hindsgavl. I 1921 købte Middelfart Kommune huset, der fungerede som pensionat fra 1925-1991. I dag rummer Grimmerhus Danmarks Keramikmuseum.

Grimmerhus blev bygget i 1857 som enkesæde for stamhuset Hindsgavl. Den første stamhusbesidder, kammerherre Niels Basse Fønss (1793-1858) og hans hustru, Louise Wedel-Heinen, omformede Hindsgavlhalvøen til et stort herregårdsmiljø med idylliske arbejderhuse, stor park i engelsk stil ved slottet, fornemt porthus m.v. og kronede deres bestræbelser med Grimmerhus.

Navnet Grimmerhus er et lokalt stednavn. Sagnet fortæller, at der i oldtiden lå en Grims borg vest for Middelfart, og der er også et Grimmermosehus ved Kongebro. Haven ligger direkte ud til Lillebælt i kanten af Kongebroskoven.

Arkitekt var en af samtidens store navne, Johan Daniel Herholdt (1818-1902), der blandt andet er kendt for Universitetsbiblioteket i København. Han tegnede en herskabsvilla i historisk stil med rundbuer i hollandsk renæssance, måske inspireret af Middelfarts kirketårn. Indvendig var den store vestibule i ren nygotik.

Den første beboer blev stamhusherrens søn, Niels Basse Fønns, men ved faderens død i 1858 flyttede moderen ind. Hun døde allerede i 1864, og i resten af stamhusets tid (frem til 1921) boede en række forskellige lejere på Grimmerhus: En af de mere kendte var dr. Carl Jacob Ludvig Maar, der havde klinik på stedet 1881-81. 1896-1904 boede en datter af Hindsgavl, Mathilde, og hendes mand, generalløjtnant Heinrich von Kauffmann. De ligger begge begravet på Vestre Kirkegård i Middelfart - nabo til Grimmerhus.

Middelfart købte det meste af Hindsgavlhalvøen i 1921 (dog uden slottet, parken og Julieplantagen). Grimmerhus blev fra 1925 pensionat under ledelse af Jens Jørgensen (d. 1928), hans kone Anna og siden datteren Inga. I 1935 blev der tilbygget en stor veranda i træ og glas mod øst. Under krigen beslaglagde tyskerne 1943-45 bygningen og brugte den som kommandantur. Senere rykkede englænderne ind, men fra 1946 var der igen pensionat - efter en større renovering.

Pensionatstiden sluttede i 1991. Grimmerhus blev fredet i 1993, og Middelfart kommune gennemførte et stor restaurering ved arkitekt Poul Søgaard. Fra 1994 rykkede Danmarks Keramikmuseum ind.

Der er fri adgang til parken. Keramikmuseet kan besøges mod entré.