Gribskov nedkastningsplads


Rapport over modtagelsen den 12. april 1945 på pladsen Gribskov på Sjælland.


En transportabel Eureka demonstreres efter befrielsen. En Eureka var et pejlefyr, der gjorde det muligt for allierede fly at flyve direkte til modtagepladsen. Eureka-udstyr blev nedkastet i Danmark første gang i marts 1944.

Intro

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Basse" på pladsen. Flyet nedkastede 12 Fox-containere og 2 pakker pistoler. Det var en fin modtagelse.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Basse" på pladsen. Flyet nedkastede 12 Fox-containere og 2 pakker pistoler. Det var en fin modtagelse.

05.03.1945

WILHELM

B

12

12

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15128.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Basse" på pladsen. Flyet nedkastede 21 Fox-containere og en pakke batterier. Fin modtagelse.

20.03.1945

LYDIA

B

21

21

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15128.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Basse" på pladsen. De 3 fly nedkastede 3 sendinger på i alt 66 Fox-containere og 6 pakker. Der blev dog kun modtaget 42 Fox-containere og 3 pakker, da den ene maskine kastede en del ved Ganløse, som blev taget af tyskerne. Den modtagne sending bestod af 4 maskingeværer, 4 Piat (panserværn), 231 karabiner, 744 håndgranater, 50 gammongranater og 47 pistoler. To containere med rifler blev fuldstændig knust i faldet. To andre containere var knust i bunden, hvorfor en del ammunition manglede. Flere containere og deres indhold var rustent.

12.04.1945

LARS, IDA, LYDIA

B

42

42

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15128.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Basse" på pladsen. Der blev nedkastet 2 sendinger på i alt 26 Fox-containere og 6 pakker. Da der ankom så mange containere, måtte de skjules i skoven til næste dag. Næste morgen, da det 18 mand store hold vendte tilbage for at hente containerene, blev de overrasket af ca. 100 tyske politisoldater. Det kom til skudkamp, og fire mand blev taget til fange, mens det lykkedes resten at slippe væk. 2-3 tyskere blev dræbt. Alt materiel blev taget af tyskerne. Skuddramaet er siden blevet kaldt "The Big Battle of Gribskov".

20.04.1945

LAMBERT, GREGOR

B

26

26

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Anders Bjørnvad: Hjemmehæren, 1988, s. 311f. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15128.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Frederiksborg Pladsnr.: 26 - Pladsnavn: Gribskov Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 4 - C3: Under "ko" i Gribskov Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15128 - Elith Truelsen.