Grevinde Danner Stiftelse


Grevinde Danner Stiftelsen set fra siden. Dannerhuset indholder i dag et krisecenter for voldsramte kvinder


Grevinde Danner Stiftelsen, set forfra. Dannerhuset blev bygget til at huse udtjente arbejdskvinder

Intro

Dannerhuset i Nansensgade blev bygget til Grevinde Danners stiftelse for udtjente arbejderkvinder i 1873. Behovet for stiftelsen faldt, efterhånden som velfærdssamfundet gjorde det lettere at være enlig, ugift eller enke, og i 1979 boede kun fire kvinder i huset...

Dannerhuset i Nansensgade blev bygget til Grevinde Danners stiftelse for udtjente arbejderkvinder i 1873. Behovet for stiftelsen faldt, efterhånden som velfærdssamfundet gjorde det lettere at være enlig, ugift eller enke, og i 1979 boede kun fire kvinder i huset. Stiftelsen blev nedlagt, og huset solgt. Kvindebevægelsen så sig som den retmæssige arving og mente, at huset burde forblive kvindehus. De besatte huset i november 1979, og da kvindegrupperne fik tilbudt at købe huset for 2,8 mio kr, startede den store Grevinde Danner-indsamling, en af Danmarks bredeste kvindeaktioner. Kvinderne indrettede huset til kvinde-krisecenter og asyl for voldsramte kvinder. ''Grevinde Danner (1815-1874)'' Grevinde Danner var oprindeligt født Louise Christine Rasmussen i fattige kår af en ugift tjenestepige. Louise blev som ung ansat på Det Kongelige Teater, hvor hun mødte kong Frederik den Syvende, der forelskede sig voldsomt i hende. Til trods for stor modstand fra borgerskabet og aristokratiet blev Louise ophøjet til lensgrevinde Danner og gift med kongen i 1850. Hun blev aldrig accepteret af de højere stænder, der betragtede hende som en simpel og uværdig frille. Selv glemte grevinde Danner aldrig de kår, hun var født i. Hun interesserede sig for tyendes vilkår, oprettede børnehjem og testamenterede sin formue til sit nyoprettede Dannerhus for ”Fattige Fruentimmere af Arbejderklassen”.