Grevensholm


Grevensholm.

Intro

Ved Grevensholm nordvest for Kalø slotsruin findes der rester af en jordvold. Volden omkranser i en firkant et vandfyldt område.

Et sagn forlyder, at dette lille anlæg var en oprejst skanse for en angribende greve, der havde lagt Kalø under belejring. Her lå han med sin hær og spærrede al tilkørsel til Kalø. I syv år lå borgen således belejret, og der opstod stor hungersnød på Kalø. Alle kreaturende var slagtet. Kun en enkelt so og en enkelt ko var tilbage. Hver dag sendte borgherren koen ned til vandet med et nyt skin på, så det fremstod som en ny ko hver dag, og han lod grisen knibe to gange om dagen, så dens skrig gav genlød ned til greven i hans lejr. Man fik derfor den tanke, at de slagtede to grise om dagen. En gammel tiggerkone bragte falske nyheder til greven, og vandt hans tillid, og han sendte hende ind på borgen for at spionere, men i smug listede hun forsyninger ind til borgen. Halvdelen af disse bragte hun dog åbenlyst tilbage, og sagde, at så velforsynede var de inde på borgen, at de kunne give hende sådan en gave, og at deres forsyninger ville holde, om greven lå i sin skanse i syv år endnu. Da han hørte dette, opgav greven belejringen og listede med sin hær bort i løbet af natten. Her er nok snarere tale om en vandrehistorie, da der aldrig er kendt nogen greve, der skulle have belejret Kalø. Det lille voldanlæg, der nu har fået navnet "Grevensholm" ligger ikke hensigtsmæssigt hverken angrebs- eller forsvarsmæssigt, og dets militære karakter er tvivlsomt. Her er måske snarere tale om en indhegning til fårehold eller lignende.