Grevens Mølle - Horne


Grevens Mølle, Horne


Horne Mølles køretøj


Fundamentet til Grevens Mølle

Intro

Der er nu kun fundamentet af Grevens Mølle tilbage - beliggende i haven ved "Gl. Møllegård", Kirkevej 11, Horne, som vidnesbyrd om en svunden tid, hvor Horne havde 3 vindmøller, som kunne ses viden om. Fundamentet ligger 30 meter nord for skolen og 50 meter fra Kirkevej.

Greven på Hvedholm byggede - I forbindelse med gårdenes udflytning i ca. 1803 - en vindmølle af træ samt en tilhørende møllegård "Gl. Møllegård", Kirkevej 11, Horne.
Den 5. april 1892 brænder avlsbygningerne til "Gl. Møllegård", hvorefter den daværende greve på Hvedholm bygger en ny gård på Kirkevej 9, og den bliver navngivet "Ny Møllegård".
Tilbage på Kirkevej 11 står der så hovedbygningen og vindmøllen. I 1897 brænder vindmøllen, og der bliver opført en ny samme sted.
I ca. 1930 bliver "Plouggården" på Tåstebjerggyden 2, Horne opført af Christoffer Ploug. Han køber vindmøllen til nedbrydning og bruger træet til opførelse af gården.
"Gl. Møllegård" har efterfølgende haft en del ejere :

Læge Gram-Hanssen, der drev lægepraksis på gården frem til ca. 1950.
Ægteparret Karen og Jørgen Jørgensen, der havde planer om at drive et pensionat, men da manden døde, blev gården solgt til et andet ægtepar Sonja og Knud Mogensen, der drev plejehjem i bygningerne, som igennem årene blev flere og større. "Gl. Møllegård" blev først drevet som privat plejehjem og senere som en selvejende institution. I 42 år stod ægteparret for driften. Efter deres fratrædelse var der flere forskellige ledere, indtil plejehjemmet blev lukket permanent i 2002, hvor det blev overtaget af Niels Brunse og Michael Tagaard, der startede "Fåborgegnens Efterskole" i det tidligere plejehjem.