Grevenlundsvej


Graveske & rapport


Der udgraves ca. 1400 m2

Intro

I august 2014 foretog arkæologer fra Odense Bys Museer en mindre udgravning på Grevenlundsvej ved Odense. Ved udgravningen forekom to treskibede huse, et nistolpe-anlæg og flere kogestensgruber. Se mere i den vedhæftede bygherrerapport-