Greve landsbys aktiestykke

Landsbyboere fra Bakkegården ved aktiestykket

Intro

Strandlodden udstykkedes fra Nældebjerggård i 1907. I 1908 blev den solgt til Interessentselskabet Greve Strand, som blev stiftet tilbage i september 1906, med det formål at: ”Sikre interessenterne med husstand uhindret adgang til Greve Strand”.

De forskellige gårde havde ved udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet fået tildelt en strandlod. Strandlodderne blev brugt til at hente tang og grus, lidt fiskeri eller græsning, men fra et jordbrugsmæssigt synspunkt var strandlodderne nærmest ubrugelige. I starten af 1900-tallet begyndte jordspekulanter og plantageejere at opkøbe store dele af disse strandlodder. Den største opkøber var H. E. Bonne, som byggede Villa Olsbæk. Bønderne omkring landsbyerne gik derfor sammen i interessentselskaber og søgte at købe en strandlod sammen, sådan at de stadig kunne have adgang til stranden, før de andre jordopkøbere kunne spærre hele området af. I starten har formålet været at hente tang og grus, måske lidt fiskeri, men der er ingen tvivl om, at områderne også gradvist er overgået til rekreativt formål for landsbybefolkningen. Man kan i øvrigt se, at området er handlet før anlæggelsen af betonvejen i 1934, da strandlodden dækker begge sider af Strandvejen.