Greve Kirke
Intro

Greve Kirke er en romansk kirke og ligger i Greve Landsby. De ældste dele af kirken stammer fra slutningen af 1100-tallet.

''Bygningens historie'' Kirken er placeret på et lavt højdedrag, som falder svagt mod øst og nord. Det er sandsynligt at der før den nuværende kirke har stået en trækirke på stedet, men dette er ikke blevet nærmere undersøgt. Den nuværende kirkes kor og skib er bygget af kridtsten og frådsten i 1175. Kirken havde oprindeligt haft fladt loft, som de fleste romanske kirker. Senere tilføjelser er våbenhuset fra 1200-tallet og tårnet i 1400-tallet. Det var også omkring dette tidspunkt, at de nuværende hvælvinger afløste det oprindelige træloft. Under koret findes en gravkrypt, som tidligst stammer fra 1600-tallet. Krypten er ikke tilgængelig, men kan skimtes gennem en rist udefra i sydmuren. På korets nordside har der ligget et kapel, som er beskrevet som faldefærdigt i 1620. Det er senere blevet revet ned. Nord og sydmuren på kirken er ikke oprindelige – disse er nyopført i 1870’erne. ''Inventar'' Døbefonden er en romansk døbefond af Roskildetypen. Den har et mønster af rebsnoning øverst langs med kanten. Et tinfad dækker kummen og er anskaffet i 1800-tallet, ligesom dåbsfadet og dåbskanden. Et egetræslåg fra ca. 1625 hørte til døbefonden. I dag findes det i beskadiget tilstand på Køge Museum. Stolestaderne er af egetræ og englehovederne på toppen af gavlene er alle forskellige. Stolestaderne stammer fra midten af 1600-tallet. Alteret er også af egetræ og stammer fra år 1604. Blandt motiverne på alteret ses apostlen Johannes med et bæger, hvor en slange kryber op fra. Dette motiv har givet navn til sognets anden kirke, Johanneskirken, som er 20 år gammel. I begyndelsen af 1900-tallet var der snak om at alteret burde fornyes, men det gamle alter fik lov at blive stående synligt. Prædikestolen er fra 1617 og leveret af Brix Snedker fra Roskilde, som også har leveret træarbejder til flere andre kirker i området. Kirkens orgel er blevet udskiftet mange gange. Det ældste orgel befinder sig i tårnet og er betalt i 1848. I 1922 kom et nyt orgel til og atter i 1967. Det nuværende orgel er fra 1983. Kirkens største lysekrone er fra 1700-tallet og kuglen på lysekronen vejer 600 kilo. Topfiguren forestiller den romerske gud Jupiter, som var gud for himmelhvælvingen, lyset, regnen og tordenen. Man skulle mene han ikke hører til i en kristen kirke, men på daværende tidspunkt var det kunstnerisk på mode. Datiden har set figuren som en flot figur og intet andet. Der har været kalkmalerier i kirken, som blev genfundet ved en restaurering i 1983. De blev dog kalket over igen, da man ikke kunne frembringe dem igen på forsvarlig vis.

''Publiceret''