Greve Hospital
Intro

Greve Hospital var et fattighus i Greve. I dag står det genopført på Frilandsmuseet i Lyngby. Her er husets lejligheder nu indrettet efter forskellige perioder af husets brug. Ved at besøge huset kan man se, hvordan samfundets laveste lag kan have boet fra midten af 1700-tallet indtil 1960’erne.

''Historien'' Det var en stiftelse af godsejerparret Holger Vind og Margrethe Gjedde fra Gjeddesdal Gods, som førte til oprettelsen af Greve Hospital. Greve Hospital blev opført i år 1710 på et stykke jord, der tilhørte Gjeddesdal Gods. Ordet hospital stammer fra latin og betyder gæstehus eller herberg. Et hospital var dermed ikke et sygehus, selvom der har boet syge og svækkede mennesker i huset. Før i tiden var et hospital en stiftelse for gamle, syge og fattige mennesker. I Danmark opstod hospitalerne i middelalderen. ''Værelserne'' Huset rummede 7 værelser. Hvert værelse bestod af en forstue, en stue og et køkken. Alle værelser havde kakkelovn, bord, bænke og senge. På 6 af værelserne boede der fattiglemmer, som regel 2 på hvert værelse. Det skete dog at der boede langt flere end 12 fattiglemmer i huset. I det 7. værelse boede læseren, som førte det daglige tilsyn med huset og beboerne. Greve Hospital lå på det samme sted og var i brug indtil 1970’erne. Beboerne har levet af en smule dagleje, husflid eller almisser. I husets sidste årtier var det primært ældrebolig. I 1975 gik Greve Hospital til Frilandsmuseet og det blev genopført og åbnet i 1984. ''Fattiglem på Greve Hospital'' Den lokale præst administrerede huset og dets drift. Huset skulle være for sognets fattige og invalide, som ikke kunne forsørge sig selv. De 6 lejligheder i huset fik man tildelt efter behov. Gennem tiden var huset beboet af enlige mødre, syge og gamle eller invalide. Fattiglemmerne fik udbetalt kvartalspenge. Havde de begået noget strafbart i mellemtiden, kunne der blive trukket en passende bøde af deres kvartalspenge. Fattiglemmerne måtte ikke være ulydige eller liderlige og der var også sanktioner for ikke at være troende nok. De kunne også blive straffet med gabestok eller andet og var altså ikke fritstillede, blot fordi de var fattige. De skulle også hjælpe hinanden når det var muligt og ikke kun den de boede på værelse med. Hvis en af beboerne i huset blev syg, måtte de andre træde til og gå til hånde.

''Publiceret''