Greve Badehotel

Intro

Greve Badehotel er grundlagt af Christian Ovesen tilbage i 1926. Og ligger i dag som et fysisk vidende om dengang strandlivet på Sydkysten var på sit højeste. Hotellet er udbygget over flere omgange, senest med biografen bagved hotellet, som er bygget til i 1937.

I sommeren 1934 åbnede den første etape af betonvejen, som er den strandvej vi kender i dag. Og faktisk samme dag, startede to nye forpagtere af Greve Badehotel. Det var søstrene Sigrid og Tove Andersen, der indtil da, havde bestyret Røde Vejrmølle Kro sammen med deres mor. Det var ikke to helt almindelige piger, der kom til Greve. De var i forvejen kendt for at være danmarks første kvindelige tankpassere og et par år forinden havde de sparet sammen til en Gammel Harley Davidson. I 1926 havde de deltaget i det første motorcykelløb for damer. Der var ikke så mange damer og alle de andre sad blot i sidevognen, mens en mandlig kører styrede motorcyklen. Tove og Sigrid sad bestemt ikke i sidevognen. De gik straks i gang med igen at udbygge hotellet. De istandsatte den gamle hestestald bagved hotellet og hævede loftet, så man kunne spille badminton derinde. Greve Strands Badmintonklub har faktisk nogle af deres første træningslokaler hernede i hestestalden bagved badehotellet. Det var også her Ella Kofoed havde danseskole og mange små Greveborgere har trådt deres første trin hernede. I 1936 købte de badehotellet og i 1937 byggede de også en biograf bagved hotellet. Den bygning ligger her faktisk endnu. Det betød selvfølgelig også at Sigrid blev landets første filmoperatør. Der blev holdt et væld af arrangementer på badehotellet Søstrene arrangerede baller, temafester, høstgilder og bridgeturneringer og diverse foreninger afholdt også deres generalforsamlinger her. Så badehotellet blev ikke bare et udflugtsmål for Københavnerne, men også et samlingspunkt for de lokale beboere. I 1947 byggede søstrene en ny biograf 200 meter længere oppe ad Strandvejen og bortforpagtede badehotellet for at hellige sig filmen. Den biograf er bygningen Druegården, som stadig ligger der i dag.

Det oprindelige hus er bygget i en helt enkel, klassicistisk arkitektur, symmetrisk over midteraksen, med afvalmet tag og lav taghældning. Husets etageadskillelse markeres med en muret gesims. Forhuset er udbygget af flere omgange, med respekt for det oprindelige hus´ udseende. Vinduestakter, materialer og øvrige arkitektoniske elementer er videreført i det oprindelige hus´ ånd. Tilbygningerne bag hovedhuset er vidt forskellige: En relativt høj biografbygning i funkisstil med fladt tag og en nyere moderne, lavere restaurant med store glasarealer og karnapper i én etage. Alle bygningsvolumener er farvesat i lyse, neutrale farver der er med til at samle anlægget.