Greve


Greve Landsby.

Intro

Greve er en by ved Køge Bugt syd for København. Greve har eksisteret som kommune siden 1970 og omfatter byerne Greve, Kildebrønde, Karlslunde og Tune. Greve som landsby har dog eksisteret siden middelalderen.

Greve er en by ved Køge Bugt syd for København. Greve har eksisteret som kommune siden 1970 og omfatter byerne Greve, Kildebrønde, Karlslunde og Tune. Greve som landsby har dog eksisteret siden middelalderen. ''Historie og forhistorie'' I dag kender de fleste Greve som den del af byen, der ligger ud mod Køge Bugt øst for motorvejen. Oprindelig var Greve dog en landsby, som lå et stykke inde i landet. Der har boet mennesker i området i flere tusinde år. Der er fundet rester af huse og bopladser i området fra de forhistoriske perioder – stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Ved vejen Bjergvænget fandt man i 1918 en stenbygget grav fra bondestenalderen. Nær Greve Kirke er der blevet fundet rester af et hus fra vikingetiden. Fra middelalderen fandt de fleste landsbyer deres nuværende plads. Også Greve fandt sin nuværende plads i middelalderen. Fra middelalderen og frem til udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, skete der ingen ændringer i landsbyens opbygning. Langs landsbygaden klumpede gårdene sig tæt sammen. Bag gårdene lå tofterne og bymarken, hvor der blandt andet blev dyrket rug, byg, ærter, havre og boghvede med skiftende dyrkning. Folketallet steg fra vikingetiden og frem til 1300-tallet, hvorfor man i denne periode begyndte at udvide det dyrkede areal. Jorden i området har altid været kendt som meget frugtbar, hvorfor egnen var med til at brødføde København. Området omkring Greve har været opdyrket i større og større grad siden middelalderen, hvilket forklarer fraværet af oldtidshøje. ''Byens navn'' Navnet ’Greve’ er udledt af det olddanske ord gryfia, som betyder fordybning. Greve nævnes første gang i 1285 som Gryui. Derefter er der variationer såsom Gryfiæ i 1366 og Græffie i 1607. Navnet begynder at ligne det der kendes i dag i 1688, hvor byen kaldes Grefue.

''Publiceret''