Grensten kirke runesten
Intro

Grensten kirke runesten er en flot stor sten i rødlig granit og er i særdeles flot stand sammenlignet med mange andre runesten. Runestenen er placeret i kirkens våbenhus, men har gennem tiden været flyttet flere gange.

I Grensten Kirkes våbenhus står en stor, flot og næsten intakt runesten i rødlig granit. Stenen er flyttet gentagne gange og omtales første gang i 1627, hvor den lå udenfor den daværende kirke. I 1842 flyttedes stenen til kirkegårdsdiget, hvorfra den i 1899, efter indvielsen af den nuværende kirke i 1885, blev flyttet endnu engang til sydsiden af tårnet. Her stod runestenen frem til 1982, hvor den fandt sin endelige plads i våbenhuset. Hvor runestenen oprindeligt blev rejst for ca. 1.000 år siden vides ikke. Måske stod den ved en endnu ældre træbygget kirke i vikingetiden eller ved en af områdets, nu for størstedelen, sløjfede gravhøje. I engen i Gudenådalen syd for Grensten er også fundet spor efter en oldtidsvej mod Ørum syd for Gudenåen. Måske var her også et brosted i vikingetiden – et oplagt sted at opstille en runesten, som skulle ses og mindes af mange. Den næsten 1,5 m høje runesten dateres til yngre vikingetid år 970 – 1020. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/grensten-kirke-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere]

''Publiceret''