Grene kirke


Grene kirke

Intro

I 1891 blev kirken i Elkær opført, som erstatning for den gamle kirke i Grene. Kirken er tegnet af arkitekt Johan Christian Fusing i nyromansk stil. I 1991 blev kirkens våbenhus og tagrytter erstattet af et tårn.

Opførelsen
I 1891 blev den gamle Grene kirke revet ned, og den nye, beliggende i Elkær, opført. Kirken er tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing, og grunden til byggeriet blev skænket af Jens Søgård Kristensen, den daværende ejer af Søgården i Elkær.

Kirken er i nyromansk stil, og bestod oprindeligt af kor, skib, våbenhus og en lille tagrytter med klokke, samt kirkehus, og kirkestald med plads til 32 heste. i 1938 afløste et graverhus med kontor og præsteværelse kirkehuset, og i 1966 rives stalden ned for at give plads til et kapel med redskabshus.

Kirkens sokkel består af omhuggede granitkvadre fra den gamle kirke, og det oprindelige kirkehus er ligeledes til dels opført af genanvendte materialer fra den gamle kirke.

Ombygning
i anledning af kirkens 100 års jubilæum, undergik den en omfattende renovering og ombygning. Våbenhuset og tagrytterens blev revet ned, til fordel for et tårn. Også invendigt fik kirken en overhaling.

kirken invendigt
Indvendigt fremstår kirken med hvidtede vægge, og rødt træloft. gulvet er belagt med gule og sorte cementklinker med røde mellemliggere. Under stolestaderne er der trægulv, og i midtergangen gulvtæppe.
Det meste af kirkens inventar er lavet i forbindelse med opførelsen i 1891, men en del er også medtaget fra den gamle kirke. Blandt andet er alterpartiet og stolestaderne lavet til kirken, mens blandt andet døbefont, prædikestol, klokke, alterstager og altersølv er medtaget fra den gamle kirke. Læs mere herom i opslaget om Grene gamle kirke.

Kirkegården
Da man anlagde kirkegården i 1891 blev hver familie tildelt et gravsted. Gravstederne blev fordelt alt efter gårdenes belligenhed i sognet, således blev folk fra Løvlund og Gråhede begravet vest for kirken, mens folk fra Billund og Plougslund blev begravet øst og sydøst for kirken.
Kirkegården er senere blevet udvidet.