Grene Kirke


Kirkens indgang set fra vest


Grene Kirkes alter


Orgel


Prædikestol


Grene Kirke


Grene Kirke


Grene Kirke

Orgel fra 1966


Grene Kirkes spir


Gravsten

Orgel 1917

Intro

Grene Kirke blev påbegyndt 1. juli 1891. Grundstenen blev nedlagt 23. juli 1891 af sognets præst Otto Sommer. Fjerde søndag i advent samme år blev kirken indviet og taget i brug. På kirkens vestre ende blev opført et spir.

''Kirkebygningen.'' Tilhugne granitkvadre fra den gamle kirke blev anvendt på betonunderlag til sokkel i den nye kirke. Kirken er bygget efter tegning af arkitekt Johan Christian Fussing, Kolding. Byggestilen er nærmest rundbuestil. Våbenhus, skib og kor blev opført i en længe. Over kirkeskibets vestre ende og faldende sammen med dettes endemur blev opført et spir. I spiret blev kirkeklokken fra den gamle kirke ophængt. Spiret var dækket af kobbertag, det øvrige af kirken med skifer. ''Kirkens indre.'' Kirken fik 15 stolestader i hver side, hvor der blev siddeplads til ca. 200 mennesker. Forud for kirkens 50 års jubilæum blev alt træværk malet. Det var også ved den lejlighed at korbuen blev dekoreret med de fire evangelistsymboler og Kristi monogram. Altertavlen forestiller Jesus og de to disciple i Emmaus. Altertavlen fra den gamle kirke hænger på kirkens nordvæg. Fra den gamle kirke overførtes to lysestager, vinkande, brødæske, sølvkalk og disk. Først i 1921 blev der indkøbt alterbægre, de såkaldte særkalke til brug for altergæsterne. Alterkalken, der er ca. 300 år gammel var en gave til den gamle kirke. I 1962 fik kirken skænket en sølvkande og en brødæske. En syvarmet Titusstage blev foræret til kirken i 1964. En messehagel blev foræret til kirken i 1962. Døbefont med fad og kande blev flyttet med fra den gamle kirke. Døbefonten består af granit; foden er rødlig, kummen gråblå med store sorte korn. Ved overførslen til den nye kirke blev døbefonten anbragt i koret, oprindelig i nordsiden. Tidligere sognepræst i Grene Sogn, pastor Sander Sørensen skriver i sit indlæg til bogen ”Fra Spir til Tårn” følgende: ”Når man træder ind i kirken, ser man straks døbefonten i korbuen. Lad mig bekende, at det skyldes selvtægt fra min side. Konfirmanderne, som en dag var med mig nede i kirken, hjalp mig med at flytte den, så den fik den plads, den fortjener. Dåben betegner indgang i Guds rige”. Døbefont med fod har en samlet højde på 73 cm. Prædikestolen er fra 1584. Den har stået i den gamle kirke, men blev flyttet med ind i den nye kirke i 1891. Prædikestolen fik da to nye fag og bærestolpe. Over midtergangen var ophængt tre lysekroner og to skibsmodeller. En præstetavle var ophængt på kirkens sydvæg. Efter renoveringen i 1991 blev der fremstillet en tavle mere. Begge tavler hænger nu på korets vestvæg. ''Orgler.'' Det første orgelharmonium var fra begyndelsen anbragt i en bue i muren mellem våbenhuset og kirken. I 1894 flyttede man harmoniet ind i kirkerummet, hvor man lavede en slags pulpitur oven over de nederste bænke i det nordvestlige hjørne af kirken. I 1916 fik kirken et nyt pibeorgel.(Zachariassen, Århus). Orglet blev anbragt på et pulpitur over de nederste bænke i kirken. I 1966 ved kirkens 75 års jubilæum blev der anskaffet et nyt orgel med pedal og fem stemmer. Det var orgelfabrikant Krohn, Frederiksborg orgelbyggeri i Hillerød, der leverede det. Orglet blev anbragt på gulvet i det nordvestlige hjørne af kirken. Pulpituret blev fjernet. I jubilæumsåret 1991 får Grene Kirke igen et nyt orgel. Kirken får et nyt tårn og en gennemgribende renovering. Orglet har 13 stemmer, fordelt på to manualer og pedal. Orglet er bygget af P. Bruhn og Søn, Årslev. Der bygges igen et pulpitur, hvor orglet placeres. Orglet var en gave fra familien Kirk Christiansen, idet 1991 ikke blot var 100-året for Grene Kirke, men også 100-året for Legos grundlægger, Ole Kirk Kristiansens fødsel. ''Gravminder'' Herredsfoged Niels Clemensen og hustru Sophie Christendatters gravstene, begge døde efter 1691, blev flyttet med til Grene kirke. Gravstenene havde ligget i gulvet foran koret i den gamle kirke. Gravstene blev indmuret i væggen i våbenhuset. Ved renoveringen af Grene kirke i 1991 blev våbenhuset brudt ned og gjorde plads til et nyt tårn. Gravstene blev flyttet ud af kirken og anbragt på kirkens østgavl. Gravstene er af sandsten. Begge gravsten er ca. 200 cm. høje og 65 cm. brede.

Ved restaureringen i 1991 fik kirken et længe ventet nyt tårn. Tårnrummet indeholder våbenhus, dåbsværelse, præsteværelse og toilet. På første sal er der korrum, thekøkken og teknikrum. Fra korrummet er der adgang til pulpitur og orgel. Øverst i tårnet er klokken fra den gamle Grene Kirke ophængt sammen med en ny og større klokke, som blev anskaffet for indsamlede midler i forbindelse med 100 års jubilæet for Grene Kirke. Det gamle spir er nu placeret på kirkegården mellem den almindelige kirkegård og naturkirkegården.