Grejsdalens Valsemølle


Grejsdalens Valsemølle


Grejsdalens Valsemølle set fra Grejsdalsvej


Lelligheder i den tidligere mølleIntro

Grejsdalens Valsemølle blev grundlagt i 1884 som en almindelig kornmølle. Dengang var møllen kendt som Uhre Mølle eller Nymølle.

Uhre Mølle eller Nymølle

Uhre Mølle grundlagedes fem år efter, at Grejsdalsvej åbnede i 1879. Kornmøllen kaldtes i starten for Nymølle, da der allerede fandtes flere møller og andre vandkraftudnyttelser langs Grejs Å.

Vandtilførslen

Den blomstrende industri langs Grejs Å fik betydning for møllens effektivitet, idet vandtilførslen i perioder kunne være noget ujævn. Der hørte ingen møllesø med til møllen. I åregulativet fra 1896 nævnes, at der er indført et stemmeværk (bestemt slags dæmning). Stemmeværket kunne opstemme og kontrollere vandet fra åen, men den tilstrømmende vandmængde var i perioder ustabil grundet de øvre beliggende møllers vandforbrug. Tilmed var der problemer med det nedenfor beliggende elektricitetsværk. Elektricitetsværkets opstemning af åen kunne nemlig gøre bagvandet generende højt.

Dielselmotor

I 1932 installeredes en 45-48 HK B.&W. dielselmotor. Denne blev drevet af møllens eget producerede elektricitet. Møllen var fuldstændig selvforsynende med elektricitet.

Valsemølle

I 1937 oprettedes valsemøllen. Tidligere havde kornmøllen særlig produceret rugmel. Nu fremstilledes alle slags melsorter dog mest hvedemel.

Lejligheder

Da Grejsdalens Valsemølle lukkede, blev valsestolene sendt til Lerbæk Mølle. I lighed med flere andre af vandkraftudnyttelsesvirksomhederne langs Grejs Å blev møllen herefter omdannet til lejligheder.

Litteratur:

Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Vejle Amt –Vejle Amts Aarbog, 1944.
Moderne tider, Vejles Historie Bind 2, 1998.
www.moelle-forum.dk