Grejsdalens Planteskole


Agnes Amalie Alsted, Grejsdalens Planteskole. Agnes Amalie Alsted blev født i 1886 og døde i 1951.


Grethe og Asmus Særmark Thomsen, indehavere af Grejsdalens Planteskole fra 1962-1986, på arbejde i frømarken. Grete var datter af P. Alsted, der havde overtaget gartneriet efter Mads Jørgensen, der grundlagde M. Jørgensens Frøhandel


Jorden pløjes med hest ved Grejsdalens Planteskole. Planteskolens ejer på dette tidspunkt var Peter Alsted.


På Grejsdalens Planteskoles frømarker står Poul Hessellund Pedersen med en prikspade. De to hjælpere, Jensens sønner fra "Bines Hus" planter efter i de priklede huller


Udsigt fra Lerbæk Mark mod Grejsdalens Planteskole. I baggrunden til højre ses Skovvænget.


Grejssalens Planteskole

Intro

Siden slutningen af 1800-tallet har der været drevet planteskole og frøhandel i Grejsdalen under forskellige navne og med forskellige ejere.

Agnes Alsted (født. 7. oktober 1886) voksede op i Vonge med 12 søskende, hvoraf halvdelen døde, hvilket ikke var ualmindeligt dengang. Tidligt kom Agnes i huset hos frøavleren Mads Jørgensen i Grejsdalen og endte med at blive der.

I mange år stod Agnes Alsted for den store husholdning på Planteskolen med 12 personer til bords dagligt. Skolens elever havde logi på skolen, og deres værelser skulle også holdes.

Agnes Alsted stod ved det sorte komfur dagligt og stegte, brasede og bagte til de mange folk, der sad bænket om bordet i folkestuen. Når der var storvask en gang om måneden, kom der flere af nabokonerne for at hjælpe, og det tog hele dagen, og de følgende dage skulle der tørres, rulles og stryges. Agnes blev enke med fire børn, men blev gift igen senere med Peter Alsted, og med ham fik hun sit femte barn.

Agnes Alsted hade et lyst sind. Hun gik fløjtende og nynnende gennem livet. Hun var et opofrende menneske, der altid var parat til at række en hjælpende hånd til naboer, svage og vagabonderne, der vidste, at de kunne få husly for en nat og næste dag en god madpakke med på rejsen. Engang imellem boede ensomme slægtninge hos Agnes, og hun sørgede godt for dem - hendes gæstfrihed var stor.

Trods det glade og lyse sind kunne Agnes godt blive vred på eleverne, men de respekterede hende, selv om hun godt kunne være skrap, når hun forlangte orden. Mange visitter af tidligere elever har vist, at de holdt af de mennesker, der boede i Planteskolen.

Da Agnes Alsted døde d.31 august 1951 udbrød lægen: Her mistede vi alle et stort og fint menneske.


Planteskolen blev etableret omkring 1889 ved Højgård Bakker. Det var gartneren fra Lerbæk, der startede gartneriet

I 1912 åbnede Mads Jørgensen "M. Jørgensens Frøhandel". Den drev han indtil 1918, hvor Peter Alsted købte planteskolen, og omdøbte den til "P. Alsteds Planteskole".

Peter Alsteds datter Grethe voksede op på den gamle planteskole. I 1950 giftede hun sig med Asmus Særmark Thomsen, og de overtog i 1962 gartneriet som de drev frem til ca. 1986.

Henvisninger:
Vejlebogen 1999 s. 67-82