Grejsdal Kirke


Grejsdal Kirke set fra vest. ©Vejle Stadsarkiv


Grejsdal Kirke. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Grejsdal Kirke var ved sin indvielse i begyndelsen af 1960'erne et markant eksempel på moderne dansk kirkearkitektur, skabt af Vejlearkitekten J. Malling Petersen.

Bygningshistorie
I 1952 begyndte arbejdet med anlæggelse af en kirkegård og et kapel i Grejsdalen til aflastning for kirkegården ved Hover Kirke. Grunden var skænket af den nærtliggende store virksomhed Wittrups Tæppefabrik, og grundstenen blev lagt i maj 1959.

Arkitekten bag byggeriet var vejlenseren J. Malling Petersen, og bygningen, der symboliserede en skibsstævn, blev indviet til kapel den 22. januar 1961 og til kirke den 4. november 1962. Grejsdal Kirke var et nybrud i dansk kirkearkitektur, der vakte berettiget opsigt.

Grundplanen er en langstrakt femkant med et lavt vestparti og et højere østparti. Taglinien forløber stejlt opad mod øst og slutter med en klokkegalge. Byggematerialet er hvidkalkede mursten. Der er ingen vinduer, men 207 klare glassten i murværket sørger for en smuk lysvirkning i det hvidmalede kirkerum. Loftet er i rå rafter, mens det øvrige træværk er i røde og blå toner eller med en let forgyldning. Gulvet består af Hasleklinker.

Den tofløjede indgang i vest fører til et beskedent våbenhus, fra hvis venstre side der er adgang til kirkens kapel. I umiddelbar nærhed af kirken ligger et sognehus, ligeledes tegnet af arkitekt J. Malling Petersen. Det rummer bl.a. mødelokale og kirkegårdslederens kontor.

Inventar
Prædikestolen er anbragt i korets sydside, indbygget i en rødmalet tremmevæg. Alteret er i sort svensk granit og udsmykningen fra 2003 - nadvergruppen og korset i bronze - er skabt af Erik Heide. Døbefonten er udformet som en kraftig, klar glasskål, der hviler på en opsats af sortmalet jern. Det lille femstemmers pibeorgel blev i 2005 suppleret med et elektroakustisk orgel fra Skandinavisk Orgelcentrum.

Henvisning:

www.hover-grejsdal-kirke.dk