Grejs Store Damgård.
Intro

Store Damgård, Grejsbjergvej 2.Matr. nr. 20 A. Slægtsgård i 2 generationer i 38 år overtaget af Thomsen i 1932.

Bygningerne er fra ca, 1840. De er restaureret i 1913-14-40 og 43.
Der var 40-50 tdr.land til.

Bygningen der ligger ud til gadedammen har været skole ca.1901 og systue og aftægtsbolig.
Senere lavet om til svinestald til Marie og Niels Thomsens gård.

Der var fem børn , Peter, Else, Marry, Ejner, og Jens.
Da faderen døde, bestyrede de tre søskende gården for moderen, indtil de engang i trediverne selv overtog gården.

1962 købte Henning Bisgård og året efter blev han gift med Karla.
I 1976 byttede de med Hennings forældre Gerda og Gunnar Bisgård.
Henning og Karla flyttede til Nørre Bygade 21.

Bente og Lars Mikkelsen købte i 2000.