Grejs Moselund Keglekærvej 60
Intro

Moselund var et lille husmandsbrug med en mose hvor mange små ejendomme i Grejs havde en lod hvor de kunne grave tørv og rør til at tække med. Matr.nr. 68A.

1800 boede en karetmager ved navn Jeppe Kjær Kristensen.

Sønnen Peter og Astrid overtog stedet. Da blev der lavet en kælder med en lejlighed i sydsiden af huset som aftægtsbolig for forældrene.

Under første verdenskrig blev der gravet tørv i mosen, men også lidt under anden verdenskrig.

1944 overtog Anna og Marinus Kristensen. Marinus var tækkemand sammen med Peter Jørgensen Grejs Østermark.

Midt firserne flyttede Anna ind i de ny pensionistboliger på Nørre Bygade 23 i Grejs.

Jette og Preben Schnoor overtog ejendommen.

2000 var Preben ved at bygge om og da han brækkede cementgulvet op var der brosten under og derunder lergulv. På en bjælke var der hugget følgende "Lavet i juli 1873, sat op i august 1873".