Grejs Lille Damgård


Intro

Lille Damgård, Grejsbjergvej 1. Matr. nr. 19 A. Et lille husmandssted beliggende ved gadekæret i Grejs by.

Ca. 1920 ejede Marie Møller gården og havde 7-8 køer. Jorden lå dengang på begge sider af Grejsbjergvej ned til bækken.

1938 købte Jacob Riis gården.

1955 købte Elly og Gunnar Mikkelsen.
Gunnar var sognefoged i mange år, samtidig med at han passede gården.
Sidst i 1980 blev jorden udstykket til boligerne på Grejsbjergvej.

Hans Henrik Mikkelsen bor i dag på gården.