Grejs Keglekærvej 65Intro

Keglekærvej 65 lå oprindelig ude på marken mellem 61 og 65 og var tvillinggårde.Matnr. 15 A.]

1918 var gården ejet af Jens Ravn. Først i tyverne byttede han med ejeren af Nørre Bygade 10, Karl Peder Pedersen.
1928 brændte gården ned.Naboerne hjalp med at lægge våde lagner på nabogårdens stråtag for at redde dette som også lykkedes.Det var aske fra kakkelovnen som var skyld i branden.
Karl Peder Pedersen byggede den op igen.

Kjartan Nielsen købte ejendommen, senere havde en datter Gudrun Rossel drevet den fra 1928 til 1932.

1936 køber Martha og Herman Hansen gården.

Skøde.

Underskrevne Kjartan Boye Nielsen,Grejs tilskøder herved til landmand Hermann Gotfred Hansen,Hedegård pr.Give, den mig tilhørende ejendom i Grejs By og Sogn, skyldsat under Matr.Nr,15 A. for Hartkorn 3 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Alb. med det på ejendommen værende bygninger. besætning.kort sagt alt udbo. Det bemærkes at der medfølger 2 opredte folkesenge.

Det bemærkes at køber er kendt med en skrivelse af 5 marts 1934 fra Grejs -Sindbjerg Sogneråd angående en branddam, at der er tinglyst overenkomst angående samejeforholdet af Sognets Kirke,at der er tinglyst deklaration om ret for Højgaard-Fløjstrup-Holtum Elektricitetsværk til at opstemme en nærmere betegnet Bæk, at der den 26 oktober 1933 er tinglyst lejekontrakt med transport angående en byggeplads,og at nævnte lejekontrkt under samme dato er tinglyst som servitutstiftende med hensyn til en færdselsret.


26 juli 1944 købte Hermann jord af Morten Søgaard Grejs. 2 Skp 1 Fdk 2 3/4 Alb.
6 oktober 1954 købte han jord af Johannes Poulsen 3 Skp 3 Fdk 0 1/4 Alb.

1986 solgte Hermann jord det langs med Grejsvej til Hans Erik Mikkelsen. Skoven til Hans Jørgen Poulsen. Komunen købte en del jord til byggegrunde på Hovgårdsvej. Arealet på Nørre Bygade blev solgt fra til Multivac og Jan Vandal Laursen. Der hvor Græsvænget ligger er også skilt fra.

Ca. 1988 blev gården solgt til Ruth og Thorkild Bech.

Martha og Hermann flyttede så til et hus på Havrebakken.

Ruth og Thorkild flyttede til et nyt hus på Keglebakken.
De solgte til Sussie Carlsen og Allan Holm Frost.

Martha og Hermann fik 3 børn Aase, Ruth og Arne.
Arne og Ida har gård på Ribelundvej 22, og Arne har været i bestyrelsen for Grejs Lokalhistorisk Forening.

Hermann var i mange år medlem af Grejs-Sindbjerg Sogneråd.