Grejs Grejsbjergvej 32
Intro

Denne ejendom var tvillinggård til nr.30. Matr.nr. 33 A.

1918 var stedet ejet af Jeff Hauge.
Han solgte til Elna og Jakob Riis.
Jakobs forældre boede i aftægt hos dem. De havde en datter Asta, der blev gift med Peter Pedersen og kone på Bakkegården. De fik en søn, Hans, som senere oveetog Bakkegården.

1938 solgte Elna og Jakob Riis til Maren og Oskar Poulsen, og købte ejendommen Grejsbjergvej 1.
Oskar var handelsmand, og sammen med sin bror Johannes handlede de med heste.

Sidst i fyrrerne solgte Oskar Poulsen ejendommen til brødrene Svend og Gunnar Mikkelsen.

1956 Købte Peter Brødsgård Grejsbjergvej 32. Han var tømrer, og drev samtidig selv jorden indtil 1978, hvor Jens Michael Mikkelsen købte ejendommen. Bygningerne blev lejet ud.

Bygningerne med 4 tdr.land blev først i firserne solgt til Finn Jegård.
Ca 1985 købte Karin og Jan Jensen.

1997 blev det solgt til Mette og Jesper Nielsen.
De døbte stedet Grejsbjerghus.