Grejs Ulkærvej 40Intro

Lille husmandssted fra 1795 beligende på Ulkærvej 40 Matr.nr 24a.Østerlund

28 februar 1793 købte fæsten Jørgen Nielsen en udstykning fra Grundet.Købsprisen var 781 Rdl. og var på 3 tdr.-1 skp.-1 4/5 fdk.-0 alb. Gården lå inde i byen hvor Anesminde ligger på Vestermarkvej 15 i Grejs. 1793-1816 ejede Karen Thomasdatter og Jens Uldrichsen gården. De begyndte det brydsomme arbejde med at flytte gården ud hvor den ligger nu.1816 flyttede de tilbage til byen og startede forfra på Lille Damgård. 1816-1845 ejede Marianne Michelsdatter og Ulrik Jensen gården. 1845 valgte Ulrik Jensen at sælge og indgik en aftægtskontrakt med den nye ejer. Aftægtskontrakten lyder således: Han skulle have 2 fag i husets nordre ende.Et stykke jord til urter, mel, mælk, brændevin, talg, salt, brændsel. Ejeren skulle sørge for at melet var malet og brændet hugget, samt 2 gange om året til kirke. Ved hans død en standsmæssig begravelse. 3 juli1845 havde Hans Sørensen gården.Allerede i 1847 solgtes gården til Laust Mikkelsen. 7 februar 1854 var det Peder Nielsen Bundgaard der ejede stedet. 1883-1906 havde Else Bundgaard og Niels Jørgensen gården. Elses forældre skulle bo på gården på aftægt for livstid.Der skulle også afgives jord til et fattighus på hjørnet af Ulkærvej og Holtumvej. Der blev også bygget nyt stuehus i 1887 og 1900 en staldbygning. 1906-1912 Lene Therkelsdatter Pedersen og Mads Hansen. 1912-1947 Hansigne Kirstine Greve og Niels Peter Iversen. Niels Peters forældre lånte dem penge til gården mod at de fik aftægt på gården.12 juni flyttede de 2 familier ind. 1947-1956 overtog en søn Anna Mariaog Søren Frederik Iversen. Moderen Kirstine blev boende på gården. 1956 købte Gunnar Jensen. Jorden blev solgt fra. Henning Bisgård fra Hjørnegård købte det meste. 1980 erne købte Tove og Ivan Mogensen stedet.Det er nu et nedlagt landbrug.