Grejs Ulkærvej 31


ukendtIntro

Grejs Ulkærvej 31 Lundsgård Matr,nr,27a Lille husmandsbrug nu nedlagt. Området hvor ejendommen og 33 ligger kaldes for Bommen skrald efter krigen i 1864.

1865 købte Ane og Niels Christian Jensen gården. Han var lige kommet hjem som soldat fra krigen i 1864. Ane Jensen tjente på en gård i Blåkærskov i 1864. Der havde hun en dramatisk oplevelse. Gennem et vindue så hun tyskerne skyde Niels Kjeldsen i ryggen. 1904 overtog den ældste søn Søren gift med Kathrine gården. Sørens forældre blev boende på gården til deres død. 1940 overtog sønnen Aage Jensen gift med Astrid ejendommen. De drev ejendommen som landbrugsejendom indtil 1986. Da solgte de ejendommen til Niels Hess Andersen, der lagde jorden ind under Kirkelund, og solgte bygningerne fra til Bjarne Risager. Nu bor Anders Larsen der.

Vejle Amts Årbog fra 1906 fortæller om krigen 1864 i området . Preusserne i Bjerre Herred i marts og april 1864.