Grejs Smedje og Grejs Cykel- og Radioforretning


Det gamle smedeværksted i Grejs


Cykel- og radioforretning


Smed Jens Rasmus Jensen og lærling Charles Hult

Intro

Grejs Smedje og Grejs Cykel- og Radioforretning på Sønder Bygade 21.

Smedjen i Grejs Sønder Bygade 21 På Sønder Bygade 21 lå Grejs Smede- og Maskinforretning, som fra 1905 var ejet af smedemester Jens Rasmus Jensen. Ud over at være en travl og foretagsom smed var Jens Rasmus Jensen også en ivrig skytte. Dette skulle desværre komme til at koste ham et øje, som han mistede, da han ved overgangen fra sortkrudt til røgsvagt krudt fejlberegnede mængden af krudt, så da han affyrede skuddet, sprængtes geværløbet, og Jens Rasmus Jensen mistede sit ene øje. Det slog ham på ingen måde ud. Dagen efter opsøgte han bøssemageren i Vejle for at få monteret et nyt løb på sit gevær. Jens Rasmus Jensen døde i 1954, hvorefter sønnen, Søren Jensen overtog smedjen. ------------------------------------------------------------------------- Cykel- og Radioforretning i Grejs Nørre Bygade 16 Den gamle smedemester, Jens Rasmus Jensen havde 2 sønner, Emil og Søren. Søren interesserede sig mest for det grove smedearbejde, mens Emil interesserede sig for den finere teknik. I begyndelsen af trediverne startede Emil en cykel- og radiobutik på Nørre Bygade 16, som var nabo til faderens smedeværksted og beboelse. Der var ikke meget plads, men der var dog et stort udstillingsvindue, et værksted og et lille rum, hvor Emil kunne sove. Emil byggede selv radioer. Det var krystalapparater, der havde den praktiske egenskab, at der ikke skulle tilføres energi hverken fra batteri eller stikkontakten. Til gengæld var apparatet ikke bare sådan til at tændes. Han solgte nogle af de apparater, som han selv byggede, men snart blev der produceret almindelige radioer, og dem begyndte han så at sælge fra sin lille butik. Hans bror, Søren var smedesvend i faderens værksted, men han lavede også cykler og anden teknik i Emils værksted. I 1933 blev Emil gift med Ingrid, som var datter af Sofus Larsen, Grejs. De flyttede til Mølholm, hvor de startede Emils Radioforretning, som eksisterede i mange år og voksede til en stor radio- og tv-forretning, og Søren overtog smedeværkstedet i Grejs efter faderen .

''Publiceret''