Grejs Klipper


Frådstensaflejring ved Grejs bakke. Fotograf: I.C. Iversen ©Vejle Stadsarkiv


Frådstensklipperne ved Grejs Bakke. En ung mand står og betragter klipperne. Klipperne er dannet ved, at kalkholdigt vand er sivet ned gennem sandet og har sammenkittet det til sandsten. Fotograf: Johs. Rønvig, Vejle ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Grejs Klipper, Grejs Bakke, 7100 Vejle. Grejs Klipper består af rester af kildekalk (frådsten).

Grejs Klipper er rester af kildekalk, også kaldet for frådsten pga. udseendet, der har været brugt som byggemateriale til kirker i hele området omkring Vejle i perioden 11-1200-tallet samt til merkling af marker i 18-1900-tallet. Frådstensformationer som Grejs Klipper kendes også fra Grejsådalen syd for Jelling Skov.

Kildekalk er en porøs kalksten, der er dannet ved kilder med et højt indhold af bikarbonat. Når vandet kommer op i fri luft fordamper CO2 og tilbage bliver vand og kalk. Kalken er uopløseligt og aflejres derpå som frådsten. I frisk og våd tilstand er stenen let at forarbejde, men når den er tør bliver den hård og fast. Derfor var frådsten en perfekt stenart til byggeri i middelalderen, mens der endnu var rige forekomster af stenen.