Grejs Kirke


Grejs kirke. ©Vejle Stadsarkiv


Grejs Kirke i 1940'erne set fra indgangen til kirkegården. Fotograf: Johs. Rønvig

Intro

Den nuværende kirkebygning, der ved sin indvielse i 1882 fik prædikatet "den smukkeste landsbykirke i Danmark", står på samme sted, hvor en lille romansk kirke i frådsten blev opført o. 1150.

Bygningshistorie
Under gulvet i Grejs Kirke findes fundamentsresterne fra en beskeden romansk frådstenskirke fra midten af 1100-tallet. Den havde et våbenhus mod syd og formentlig et tårn, men blev slemt medtaget under Svenskekrigene i 1600-tallet. Efter Reformationen tilhørte kirken først Kronen men overgik siden til forskellige ejere, indtil den i 1803 blev overtaget af lokale beboere i Holtum og Grejs.

Det blev i 1880 besluttet at nedrive bygningen og opføre den nuværende kirke, der blev indviet i 1882. Den er tegnet af arkitekt Tage Olivarius, Randers. "Den ny kirke", som den blev kaldt, er i tyskpræget nygotisk stil med tresidet apsis, skib og et tårn mod vest, hvis ottekantede overdel afsluttes med et spir. Kirkens indre har bjælkelofter. Efter indvielsen fik kirken rosende ord i samtidens blade: "meget vellykket, en pryd for egnen og den smukkeste landsbykirke i Danmark".

Inventar
Alter
Altertavlens figurer, der er udskåret i egetræ, stammer fra et 1500-tals fløjalter. De forestiller Jesus på korset med Johannes ved højre og Maria ved venstre side. I alterets sidefløje står de 12 apostle. Altertavlen blev malet op af kunstneren Fritz G. Rasmussen i forbindelse med den seneste restaurering af kirken i 2001. Alterbordet er bygget af murermester Th. Olesen i 1953 af frådsten fra den oprindelige kirke. Disken til oblater og kalken til vinen stammer lige som frådstenen fra den gamle kirke.

Prædikestol
Prædikestolen er fra 1625 og var oprindeligt forsynet med en udsmykning, der bl.a. bestod af Christian d. 4.'s monogram. Den blev i forbindelse med kirkens restaurering i 2001 lige som altertavlen malet op af Fritz G. Rasmussen.

Døbefont
Den romanske døbefont af granit er af anseelig alder, idet den stammer fra den tidligere kirke og skønnes at være 800 - 900 år gammel. Den er forsynet med udhuggede mandshoveder og løvedekorationer. Messingdåbsfadet har en indgravering med motivet Maria Bebudelse.

Henvisning:
De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.
Du kan læse mere om Grejs Kirke på Vejlewiki og www.grejskirke.dk