Grejs Hovedskole


Grejs Hovedskole


Skoleklasse fra 1926 med nogle børn fra Gormsen-familien på Romsdal


Skolebillede fra 1925


Skolebillede Grejs Hovedskole 1895


elever på udflugt til Københavns Zoo med lærer Winter

Intro

Grejs Hovedskole Nørre Bygade 6.

Grejs Hovedskole Nørre Bygade 6 Den gamle bygning på Nørre Bygade 6 har i mange år været hovedskole i Grejs. Fra 1892 – 1902 var lærer Andersen lærer ved Grejs Hovedskole. Fra 1902 – 1927 var næste lærer i rækken Steffen Christensen - det var dengang, læreren måtte ryge pibe og læse avis i timen og smække lussinger, hvis han fandt det nødvendigt). Lærer Steffen Christensen var dog lidt handicappet, når det gjaldt lussinger, da han havde en krum finger, som kom i vejen, derfor havde duksen en pligt, som gik ud på at sørge for, at der altid var en hasselkæp til rådighed når disciplinen skulle opretholdes. Fra 1927- 1942 hed læreren Winter, og med ham gjorde en mildere og mere børnevenlig pædagogik sit indtog i skolen. Fra 1942 – 47 blev undervisningen varetaget af forskellige vikarer. Fra 1947 – 61 var der igen en fast lærer i skolen. Han hed Carsten Brems Hansen. Hans eftermæle rummer ord som dygtig, pædagogisk og omgængelig. Han blev senere skoleinspektør på Lindved Centralskole. I 1961 blev skolens eleverne fra Grejs og Sindbjerg sogne overflyttet til Lindved Centralskole. Først i 1988 fik Grejs igen egen skole, idet Grejs Friskole startede sit virke i byen. Skolebygningen benyttes i dag som udlejningsejendom til privat beboelse. Den oprindelige store have til skolen er senere udstykket og bebygget med rækkehuse til udlejning.

''Publiceret''