Grejs Holtumvej 17
Intro

Dalsgård nu Slotsgården Matr.nr. 23a. Trelænget ejendom ligger for enden af Slotsbakken med udsigt ud over slugten.

1900 var den ejet af Søren Jensen bedstefar til Søren Smed.
1905 overtog sønnen Jens gården.
Sidst i trediverne flyttede Jens og Maren til Nørre Bygade 5 i Grejs.
Deres datter Martha og Knud Nielsen overtog derefter gården.
Midt i tresserne solgte de til Karen og Holger Hjort.
De byggede en tilbygning til stuehuset i 1972, Under dette arbejde fandt de et gammelt ild-og arnested.
Det var lavet af fire store kampesten hvoraf de to var flækket midt igennem.Dette blev bevaret idet man lavede en gårdhave med terrasse lige der.

Det fortælles at i 1896 blev vejen mellem Holtum og Grejs lagt på østsiden af Slotsgården,delvis med en dæmning nede ved bækken.Nede i engen kaldet Vadestedet er der fundet mange potteskår og tøjrepæle af egetræ.

Sidst i firserne solgte Karen og Holger til Henriette Mynster og Jørn Madsen.