Grejs Holtumvej 15Intro

Et lille husmandsbrug i Grejs. På modsatte side af vejen ligger Grejs Kirke. Her var der en stald til kirkegængernes heste. Matr.nr. 63 a Grejs.

1880 flyttede Maren og Peter Devantier ind.
Da huset lå ved siden af kirken var han kirkebetjent og passede heste, når de var opstaldet i kirke tiden. Senere har kirken købt noget af ejendommens jord til parkeringsplads og urnegravplads.

1924 købte Peter Sørensen stedet.
1962 købte Vagtholm stedet. Han avlede en masse flotte porrer og hvidkål på det lille areal, der stadig hørte til ejendommen.

De følgende år var der flere forskellige ejere.
1995 købte Lise og Henrik Sørensen stedet og moderniserede boligen.
2016 er den blevet købt og renoveret af Bo Hulegård.