Grejs Holtumvej 12.
Intro

Et lille husmandsbrug i Grejs. Jorden var oprindelig skolelod, hvor køerne blev tøjret og flyttet en gang om dagen.

Ejendommen kan dateres tilbage til ca.1900.
1910 ejede Marius Olsen denne.
Sidst i 1930 købte Sinne og Rasmus Jensen stedet. De kom fra Holtum. Marius flyttede ned på Grejs Bakke nr.8.
1978 købte Hans Erik Mikkelsen ejendommen. Hans forældre Karen og Jens Juhl Mikkelsen flyttede hertil, idet de overdrog deres gård, Solbjerg til Hans Erik.
Hans Eriks datter Nadine bor der nu.