Grejs Holtum Mølle
Intro

Holtum Mølle, Højgårdvej 16, 7100 Vejle Gammel mølle fra ca.1622. Tidligere mølleri og bageri. Naturskønt beliggenhed.

Da Holtum Mølle lå på toppen af bakken, blev den drevet af vindmølle. I 1907 blev vindmøllen erstattet af en vandmølle, og Holtum Mølle må da være blevet flyttet dertil, hvor den ligger nu ved mølledammen. Bag Holtum Mølle lå mølledammen, og på hver side af bygningerne løb der en bæk. Opstemningen af mølledammen bevirkede, at vandmøllen både kunne trække kornmøllen og den turbine, der blev installeret i 1925. Et lille elværk lavede al den elektricitet, der skulle bruges til at drive både mølle og bageri.

Det historiske sted Holtum Mølle erhvervede Maren og Ludvig Rau i 1897. De udvidede mølledriften til også at være et bageri. Chr. Rau overtog stedet efter sine forældre i 1923. Nytåret 1942 overtog Esther og Otto Therkelsen Holtum Mølle. Esther og Otto drev både møllen og bageriet. Arbejdstiden startede kl.4-5 tiden om morgen, der skulle bages rugbrød, rundstykker og andre lækkerier. Brødvognen blev trukket af 2 heste, og så afsted over stok og sten, rundt til de omkringliggende huse og ejendomme. Omkring 1944 stoppede mølleriet, og der blev kun satset på bageriet. Der blev brugt store industrikulstykker til ovnene, og til at varme huset op med. !946 blev hestene afløst af en brødbil, og ca. 4 år senere endnu en bil. Efter Otto Therkelsens død solgte Esther til Inga og Svend Nielsen. Deres søn Søren Nielsen overtog herefter Holtum Mølle.. 17 okt.2014 lavede Vejle Kommune en Faunapassage og oprensede mølledammen.

Christian Raus søster Margrethe, som var ca.14 år, var sammen med en veninde ude at hjælpe i marken, da det blev et frygteligt uvejr med torden, regn og rusk. De løb til det nærmeste sted, hvor der var læ, og det var møllen. Da de kom ind i møllen, stod de i læ under en aksel. Akslen greb fat i Margrethes lange fletninger, og hun blev slynget med rundt, og hun overlevede ikke dette.

I begyndelsen af 1950 holdt turbine pludeselig med at dreje rundt og alt gik i stå. Smeden fra Fløjstrup blev hidkaldt og han fandt synderen det var nemlig en stor ål.

1965 var det igen galt med energiforsyningen. Murene i stemmeværket skred ud ,så vandet fossede ud i afløbsbækken, og det rev også hønsehuset med sig.