Grejs Grejsbjergvej 30


Intro

Gården er oprindelig en tvillinggård og ligger lige op ad nr.32. Der var fælles stald og lade og der var stråtag på stuehuset. Det fortælles at det var to ungkarle der boede der. Matr.nr. 56

1926 ejede Emma og Hans Thomsen stedet. Han kaldte sig for boelsmand, det var lidt større end husmand.

Hans Thomsen drev efter datiden en lille maskinstation. Han tog ud og tærskede med en bredtærsker der lavede langhalm. Det blev brugt til at tække med. Han savede træ og lavede kvas med en petroleumsmotor.Han havde også en mælketur til Ulkær mejeri.

25 april 1978 købte Svend Ove Sørensen stedet.
Han har senere bygget en hal og værksted.