Grejs Fruens Møllested

Intro

Fruens Møllested - Vestermarksvej 22 i Grejs. Tildligere landsbrugsejendom med gammel skvatmølle fra 1600-tallet.

Vestermarksvej 20, Grejs,7100 Vejle. Matr.nr 2 a m.fl. Højgaard by,Grejs sogn. Fruens Møllested er en landsbrugsejendom, med en smuk, idyllisk beliggenhed med den store plæne og søen omkranset af store træer. Ejendommen er på 18,42 hektar fordelt på agerjord og skov. Gården har haft en alsidig landbrugsdrift med kvæg,svin og skovdrift. Det fortælles at Fruens Møllested oprindelig var sommerbolig for Fruen på Højgaard,dengang Højgaard var en Herregård, og der er muligvis tale om Inger Hermansdatter. Navnet på Fruens Møllested kan udmærket stamme fra, at der engang har været en såkaldt Skvatmølle lige ved siden af gården. Skvatmøllen stammer tilbage fra 1600-tallet og blev synlig for nogle år siden,i forbindelse med gravearbejdet ved fiskedammene. Møllehjulet i en skvatmølle var vandretliggende, og blev drevet rundt af vand fra bækken. Det menes at Skvatmøllen var begyndelsen til Holtum Mølle, som ikke ligger langt derfra. Går vi tilbage i tiden før 1900, var Fruens Møllested ejet af Jørgen Ullum. Han var en dygtig landmand, som forstod at få udbytte af jorden, bl.a. overrislede han engen med vand fra bækken, som kom fra Holtum Mølle. Dengang hørte det areal, som kaldtes Fårekoblet, også til gården. Navnet kom sig af, at der førhen havde græsset mange får i denne slugt. Dette areal blev senere solgt fra til Højgaard, og der blev plantet grantræer på området. Det omtalte område, ligger til venstre, hvis man kører gennem skoven ad Vestermarksvej mod Højgaard. Området grænser op til Dødemosen.

Et sagn fortæller, at der inde i skoven findes en bundløs mose, kaldet Dødemosen. Der varengang en pige på Højgaard, som blev tvunget til at gifte sig med en mand, som hun ikke ville have.På vej til kirken i Grejs , sørgede hun for , at kareten kørte over Dødemosen, hvor den forsvandt, og der blev ikke noget bryllup. Siden da viser der sig ved midnatstid, når det er fuldmåne, en karet med en hovedløs hest for.Den kører rundt i mosen , hvorefter den forsvinder igen.

Omkring 1900 tallet ejede Rasmus Ullum ,Fruens Møllested. I begyndelsen af trediverne blev gården overtaget af Kyndersen fra Tørring, som i 1934 solgte gården til Mille og Tage Christensen. To generationer af slægten Christiansen på Fruens Møllested fra 1934 og til 2012. Fruens Møllested blev ejet og drevet af Mille og Tage Christiansen frem til 1985. Herefter i 1985 overtog sønnen Flemming Kamuk Christiansen og svigerdatteren Grete Henriksen, Fruens Møllested, som de solgte i 2012. Fruens Møllested har en unik beliggenhed,og ejere af gården har haft overordentlig stor interresse i ,at vedlige holde omgivelserne på stedet,som haven,søen,de mange store planter, træer og gåstier. Området ved Fruens Møllested er blevet benyttet af egnens beboer, som et særdeles yndet mål for motion-gåture i det bakkede terræn. I 2012 blev Fruens Møllested solgt til Morten Kirch Johansen - ny ejer af Højgaard.

Landsbyen Grejs,fortællinger om folk og fæ.
Milles erindringer, skrevet af Mille Christensen, som boede på Fruens Møllested.