Grejs Forskole


Eleverne i Grejs Forskole 1908


Skolebillede af eleverne i Grejs forskoles elever 1921 stillet op ved indgangsdøren sammen med deres lærerinde, frk. Johansen


Skolebillede med Lærerinde Kathrine Knudsen (f.Larsen) med 1.klasses elever foran Grejs Forskole 1936

Intro

Grejs Forskole på Nørre Bygade 13.

Grejs Forskole Nørre Bygade 13 I 1902 blev der bygget en ny Forskole på i dag Nørre Bygade 13. Ud over undervisningslokalet skulle skolen dengang rumme en lejlighed til lærerinden. Som oftest var det lærerinder, som underviste de små børn i forskolerne, og de boede i lejligheden på 1. sal i det lille hus. Før 1902 var der forskole på gården ”Store Damgård", som ligger på Grejsbjergvej 2. Her foregik undervisningen i et udhus, der så senere måske blev benyttet som aftægtsbolig og endelig lavet om til staldbygning. Indtil 1962 var der en Forskole (også kaldet Lilleskolen) i bygningen på Nørre Bygade 13. Her blev eleverne fra 1. til og med 3. klasse undervist, hvorefter de blev overflyttet til Hovedskolen, som lå på den anden side af vejen på Nørre Bygade 6. Fra 1920erne fortælles om en Frøken Johansen, som boede og arbejdede på skolen. Hun havde en overgang sin mor og en plejesøn boende hos sig i den lille lejlighed. Dengang var der toilet (eller das) i gården, hvilket lærerinden delte med eleverne. I 1933 blev der ansat en ny lærerinde, Kathrine Knudsen, senere gift Larsen, som var uddannet forskolelærerinde. Eleverne gik i skole hver anden dag: 1. klasse den ene dag og 2. og 3. klasserne sammen den anden dag. Dengang gik børnene også i skole om lørdagen, så ingen blev snydt for en skoledag. Forskolen blev nedlagt i 1962, hvorefter Fru Larsen fortsatte som lærerinde i den nye Centralskole i Lindved. Huset fungerer i dag som privat bolig.