Grejs Borgergård


Julen 1991


100-året for Borgergården


kniplekursus for byens damer


fejring af 50-året for befrielsen


Dilettant 1997 med ungdomsoprør


Dilettant 1913


Formænd for bestyrelsen

Intro

Grejs Borgergård på Nørre Bygade 18.

Grejs Borgergård (forsamlingshuset) Nørre Bygade 18. I sommeren 1892 blev forsamlingshuset (fra 1970 kaldet Borgergården) i Grejs bygget. Grunden blev skænket af Visti Andersen, og tømmeret til byggeriet af Peter Larsen. Midlerne til byggeriet var blevet tilvejebragt ved dannelsen af et interessentskab, hvis medlemmer tegnede sig for en eller flere aktier á 25 kroner. Forsamlingshuset er i flere omgange blevet udvidet og forbedret: 1929 udvidelse mod øst 1953 udvidelse mod syd og udgravning af kælder 1975 udvidelse mod vest med ungdomsklublokale og den lille sal 1993 tilbygning med ny indgang, og garderobe og toiletter. Huset har i tidens løb dannet ramme om utallige forskellige aktiviteter, med møder, forsamlinger, dilettant, private fester mv. - se billederne, som blot er et lille udpluk. Tidligere var der tilknyttet en værtinde, som kunne stå for mad, bordpynt mv. til fester. Alt godt har en ende, og i 2019 blev Borgergården som forsamlingshus nedlagt. Bygningen overgik til privateje, og aktiviteterne flyttedes til Grejs kulturcenter.

''Publiceret''