Grejs Autoservice


Gården på Nørre Bygade 10


Grejs Auto efter branden


slukning af branden


slukning af branden


Grejs Auto efter branden

Intro

Grejs Autoservice på Nørre Bygade 10. Her var tidligere en landbrugsejendom.

Grejs Autoservice Nørre Bygade 10 Oprindeligt lå her en lille landbrugsejendom med 3-4 køer og tilhørende jord, se forreste billede i intro. Thomas Sørensen, som ejede stedet fra 1931-1937, som en af de mange ejere af stedet. Han havde åbenbart haft bolig mange forskellige steder i byen: Til tider blev det også lige rigeligt for ham selv med alt det flytteri. Det fortælles, at han efter endnu en flytning en aften kom temmelig sent hjem, og måske derfor havde bøvl med at holde rede på, hvor han egentlig boede. Resultatet var, at han stod og ruskede i en forkert gadedør for at komme ind. Ejendommen blev i 1967-68 solgt til Kaj Vandal Laursen, som udstykkede jorden til parcelhuse på Vinkelager, hvor der i alt blev opført 15 huse. Bygningerne blev solgt til Karen og Holger Jensen, som byggede værksted og benzinstation på stedet. De satte også en ny ydermur på det gamle stuehus. Efter Holger Jensens dø i 1974 fortsatte Karen med benzintanken, men lejede værkstedet ud til Anders Jacobsen, som overtog benzin anlægget i 1980. Værkstedet og huset blev i 1988 overtaget af Else og Anders Jacobsen. Tanken blev nedlagt i 1990. Anders Jakobsen solgte ejendommen til Johannes Beck fra Lindved, som fortsatte med at drive værkstedet og lejede boligen ud. Værkstedsbygningen nedbrændte den 20. juni 2012, men blev genopført. Den fungerer dog ikke længere som autoværksted, men er nu privat bolig.