Grejs Andelsfrysehus


Brugsen og Nørre Bygade med frysehuset yderst til højre med fladt tag

Intro

Grejs Andelsfrysehus lå mellem Nørre Bygade 8 og 10. Vi har ikke et direkte billede af frysehuset i Grejs. Vi viser i stedet et luftfoto af området langs Nørre Bygade, hvor man kan skimte taget på frysehuset lige bag ved træerne ved den gamle Hovedskole.

Grejs Andelsfrysehus Mellem Nørre Bygade 8 og 10 I begyndelsen af 1950’erne blev borgerne i Grejs enige om at oprette et andelsselskab, som skulle stå for opførelse og drift af Grejs Andelsfrysehus. Da det ikke var almindeligt med frysere i hjemmene, var der god tilslutning blandt borgerne i Grejs til dette projekt. Derfor opførtes en lille firkantet bygning ud til Nørre Bygade mellem nr. 8 og 10 på en byggegrund, som man havde købt af forhenværende kromand Niels Pedersen, der ejede landbrugsejendommen Nørre Bygade 10. Systemet i frysehuset var, at hvert medlem havde sin egen boks, hvori man lagde alle sine pakker, og ja, det var pakker, for vi befinder os i en tid, hvor plasticposerne endnu ikke havde gjort deres indtog i de danske køkkener. Hver pakke var mærket med en etiket, hvorpå der stod, hvad pakken indeholdt. Hver bruger havde en liste over, hvad deres boks indeholdt. Medlemmerne af Andelsforeningen Grejs Frysehus fik tildelt en fryseboks i huset, der var opdelt i bokse med giitter for. Der var ansat en person til at modtage eller udlevere frostvarer i bestemte åbningstider. Dog kunne man ved specielle lejligheder godt komme ind efter lukketid, hvis man stod sig godt med ”uddeleren”. Marie Hougaard, der boede på Nørre Bygade 19, var uddeler af frysepakker i en årrække og fik lidt penge for sit arbejde. Hun var der 2 timer om dagen. Når folk kom med en hel gris efter hjemmeslagtning, og den var parteret og ordnet i frysepakker kunne det godt fylde en del, at tremmeboksen blev så fyldt, at der faldt nogle af pakkerne ind i naboboksen. Det var ikke så godt. Det fortælles, at da Gerda og Jens Michael Mikkelsens datter, Birgit blev født, var Jens Michael i boksen for at hente en and, som skulle serveres for jordemoderen og Jørgen Overbech, som var læge i Grejs på dette tidspunkt, og som samvittighedsfuldt fulgte alle fødsler i Grejs. I midten af 1960’erne købte flere af andelshaverne egen fryser, så derfor blev boksene i frysehuset efterhånden tomme. Frysehuset blev solgt til Ulkær Andelsmejeri og Andelsselskabet Grejs Frysehus blev ophævet. Huset blev senere solgt til murermester Kaj Vandal Laursen, som rev det ned i forbindelse med udstykningen og bebyggelsen af Vinkelager. Der er ingen spor af huset i dag.

''Publiceret''