Grejs-Ulkærvej 33.


privat

Intro

Bommehus nu et nedlagt landbrug Matr.nr 32c.Markerne omkring var med i krigen 1864,.

Før 1922 var Jens Madsen ejer af Ulkærvej 33. 1922 købte Anna og Jens Skovbjerg ejendommen, og drev herfra et traditionelt lille husmandsbrug. Først i tredserne flyttede de til et hus på Skovvænget i Grejsdalen. Deres søn Niels Skovbjerg og svigerdatter Poula overtog derefter ejendommen. Ca.1988 solgte de ejendommen til Anna og Anders Larsen. Og i 2004 købte Tina og Bo Nielsen stedet. Fra denne ejendom gik der i gamle dage en kirkesti til Grejs Kirke. Øst for ejendommen over mod Hovedvej 13 findes der en høj, der kaldes Batteribanke. Og selve området omkring Ulkærvej kaldes Bommenskrald. Og det fortælles, at der i krigen 1864 blev skudt fra Grejsgård over mod Batteribanken.

Beskrevet i Vejle Amts Årbog 1906 om Preusserne i Bjerre Herred i marts og april 1864 af Axel Liljefalk.