Grejs, Vesterbygaard


Vesterbygård


Vesterbygård


Vesterbyård


Vesterbygård


Vesterbygård

Intro

Vesterbygaard i Grejs by. Gammel Slægtsgaard, i 3 genrationer

"Vesterbygaard" Vestermarksvej 14, Grejs, 7100 Vejle
Vejle kommune.
Matr. nr. 1b m.fl.
Areal: 43,9 ha
Tilhørende areal er fordelt på agerjord til planteproduktin og skovdrift, heraf gammel skov med egetræer fra 1880.

"Vesterbygaard" er en gammel slægtsgaard, med beliggenhed i Grejs by.
Gården er en præsentabel og velholdt landbrugsejendom, med en smuk beliggenhed.

Gården er oprindelig den gamle Præstegård, som Mikael Mikkelsen forpagtede tilbage i 1800 tallet.
Slægten Mikkelsen forsætter på "Vesterbygaard" for i 1914 overtager Jens Kristian Mikkelsen gården, og han er født i 1885, søn af Margrethe og Mikael Mikkelsen.

Gården er opført 1919, efter den blev flyttet 200 m, det var en klausul der fulgte med købet i 1917.
Forinden var gården forpagtet af Jens Kristian Mikkelsen, som havde en forpagtningsaftale der udløb i 1917, men det lykkes at få en aftale i hus, til overtagelse af gården den 1. april 1917.

I 1923 flyttede familien ind i den nybyggede gård på Vestermarksvej 14.


Bygningerne:
Gennem årene er gårdens bygninger renoveret.
Stuehuset er fra 1919 og restaureret løbende.
Avlsbygningerne Består af:
Kvægstald fra 1914, som blev renoveret i 1978, ungdyrstald fra 1961, halmhus og foderhus, samt maskinhus fra 1983-84.
Der blev opført gastæt silo og gylletank.
I 1999 efter en voldsom storm, som ødelagde kostalden, og der blev istedet opført en ny halbygning.

Jens Michael Mikkelsen er 3. generation i Mikkelsen slægten, og er søn af Harriet og Jens Mikkelsen
Fra 1952 til 1960 forpagtede han "Vesterbygaard" af hans far, Jens Mikkelsen.

Frem til 1997 blev "Vesterbygaard" drevet af ægteparret Gerda Ravn Mikkelsen og Jens Michael Mikkelsen, som et kvægbrug med RDM malkerace og en svinebesætning.
Ægteparret Mikkelsen var meget engageret i Grejs sogn, de har begge bestridt flere formandsposter i foreninger m.m.
Jens Michael Mikkelsen var vurderingsmand i kreditforeningerne i 30 år, og har også haft flere tillidsposter, som formand bl. a. i elselskabet VOH, og Ulkær mejeri.

i 1980 stoppede ægteparret med svineproduktionen, men forsatte med kvæg produktionen til 1997, hvor de solgte både malkebesætningen og "Vesterbygaard"
Samme år flyttede parret i et hus på Vesterbakken i Grejs.


Margrethe og Mikael Mikkelsen forpagter "Vesterbygaard" i 1800 tallet, frem til 1914.

Harriet og Jens Jens Kristian Mikkelsen var forpagter på "Vesterbygaard" fra 1914 til 1917, hvor forpagningsaftalen udløb den 1. april samme år.
Der kom en afklaring på Købet af gården den 12. marts 1917, og handlen med gården blev en realitet til overtagelse den 1. april 1917, med den klausul, at gården skulle flyttes 200 m.
"Vesterbygaard" er opført i 1919, på den nuværende adresse Vestermarksvej nr. 14.

Jens Michael Mikkelsen var 3. generation i Mikkelsen slægten, han startede med at forpagte "Vesterbygaard" af hans far i 1952 frem til 1960.
I 1953 bliver Jens Michael Mikkelsen gift med Gerda Ravn Larsen.
Ægteparret driver "Vesterbygaard" til 1997, hvor gården bliver solgt, og det bliver slutningen på Mikkelsen slægten på "Vesterbygaard".

De nye ejer af "Vesterbygaard" i 1997 bliver Karen og Keld Gude, som sælger gården i 2002.
Stormen i 1999 ødelagde kostalden. Ved revoveringen af stalden opstod der brand i noget af bygningen, og i den forbindelse blev den nye længe opført som en stor hal, der p.t. anvendes til udlejning.

I 2002 bliver "Vesterbygaard"solgt til de nyværende ejer: Inga Lynggaard og Poul Germann.
Landbrugsjorden er forpagtet ud, og nogle af gårdens bygninger er udlejet.


Danske Landmænd og deres indsats.

Danske gårde i tekst og billeder.
Vejle Amt
B 2B.

Landsbyen GREJS
fortællinger om
Folk og Fæ.