Grejs, Toftegård

Intro

Toftegård Sønder Bygade 2, Grejs. Nedlagt landejendom. Matr. nr. 8 A Grejs by

Toftegård ligger midt i Grejs by. Markerne lå helt ud til skoven ad Møllehusvej. Men markerne er nu udstykket, dels til nogle storparceller på Møllehusvej og til landbrugsjord. Gården kan dateres tilbage til 1875. Men i 1918 købte Astrid og Anders Larsen ejendommen. Sønnen Harry overtog gården 1942, og blev gift med Karen i 1949. Karen kom fra "Baunbjerglund" på Grejs Østermark. Gården blev drevet som almindeligt landbrug med køer, grise og høns . I 1960 solgte Karen og Harry til Else og Hans Markussen, og købte i stedet huset på Møllehusvej 1. Hans Markussen var søn af Julie og Markus Markussen som boede på "Lille Fruens Møllested". I september 1998 købte Joan og Hans Ebler det nu nedlagte landbrug, og renoverede stuehuset. Der er ca. 1 ha. jord til ejendommen, hvor der er en flot have med sø.

1875 købte Hans Pedersens bedsteforældre gården.
ca.1916 Niels Olsen.
1918 Astrid og Anders Larsen.
1942 Karen og Harry Larsen
1960 Else og Hans Markussen.
1998 Joan og Hans Ebler.