Grejs, Solbjerg


Solbjerg i Grejs

Intro

"Solbjerg" landbrugsejendom ved Grejs, Grejsvej 4, Grejs 7100 Vejle

''Ejere af Solbjerg:'' Johanne og Anders Uhrskov 1909-1936 Karen og Jens Juhl Mikkelsen 1936-1969 Jytte og Hans Erik Juhl Mikkelsen 1969-2008 Pia Barfood og Michael Møhl Mikkelsen 2008

"Solbjerg", Grejsvej 4, 7100 Vejle
Vejle Kommune

Matr.nr. 11g Grejs
Areal: 7 ha 3.356 m2

Historien om "Solbjerg".
Gården blev bygget i 1909 af Johanne og Anders Uhrskov, på en udstykning fra Hovgaard i Grejs.
I 1935 byggede ægteparret Uhrskov en villa på Vestermarksvej 1, hvor de flyttede til, efter salget af gården på Grejsvej 4 i 1936 til Karen og Jens Juhl Mikkelsen.

Solbjerg drives som alsidig landbrug med planteavl, svin og en malkebesætning af racen DRM.
Arealet var oprindelig på 28 tdr. agerjord, og 2 ha skov med bøg og gran.
I 1944 købes der jordareal fra naboejendommen til sammenlægning.

Solbjergs bygningerfra 1909 såvel stuehus som avlsbygniger er løbende moderniseret fra 1963 til 1980.

I 1969 overdrager Karen og Jens Juhl Mikkelsen gården til Sønnen Hans Erik Juhl Mikkelsen, og de flytter til Holtumvej 12, Grejs.
Karen Juhl Mikkelsen dør i 1997.
Jens Juhl Mikkelsen dør i 2000.

Fra 1969 driver ægteparret Jytte og Hans Erik Juhl Mikkelsen Solbjerg.
Bygningerne bliver ombygget til større kvægbestæning af sortbroget race.

Gennem årene er der tilkøbt jordarealer fra omliggende ejendomme, så gårdens areal blev udvidet til ca. 60 ha.

I 2008 overdrages Solbjerg til sønnen Michael Møhl Mikkelsen.

Jytte og Hans Erik Juhl Mikklesen flytter til Vesterbakken 21, Grejs.

Inden salget af Solbjerg til sønnen, bliver der solgt jord fra til nabogården "Kirkelund" i Grejs.

Parret Pia Barfoot og Michael Møhl Mikkelsen overtager Solbjerg med 7 ha 3.356 m2.

Gården Solbjerg bliver i 2008 ændret fra kvægbrug til entreprenør virksomhed.


kilde: Skøde- og ( pantebog 58 - 12)

Danske gårde, i tekst og billeder, Vejle Amt, Bind 2B

Landsbyen Grejs, fortælinger om Folk og Fæ.