Grejs, Sønderskovgaard


Sønderskovgård


Sønderskovgård

Intro

"Sønderskovgaard" Vestermarksvej 11, Grejs, 7100 Vejle Gl. slægtsgård gennem 3 generationer

Matr. nr. 22 m.fl. Grejs by, Grejs. Areal 22 ha, heraf 7,5 ha skov. Vejle kommune. "Sønderskovgaard" er en gammel selvejergård, og 1. skøde er dateret den 16. maj 1844. Den gamle slægtsgård er ejet af Nørskov Madsen slægten i 3 generationer siden 1914. Johanne og Mads Kristian Madsen solgte 1914 Anesminde (Vestermarksvej 15), og købte i stedet Sønderskovgård. I 1935 blev gården overdraget til sønnen Kristian Nørskov Madsen, der sammen med Magda drev gården frem til 1973, hvor gården blev overdraget til sønnen Arne og hans kone Lis. "Sønderskovgaard" ligger i et enestående, smukt landskab med skovklædte skrænter, og dyrkede landbrugs arealer. Gården er gennem tiderne drevet som et alsidigt landbrug, med kvæg, svin og skovdrift. Gennem årene er der sket driftsmæssige ændringer på gården. Nuværende ejer: Lis og Arne Nørskov Madsen er 3. generation på gården, og efter overtagelsen af "Sønderskovgaard" i 1973, blev avlsbygningerne ombygget til svinebedrift. Der er yderligere sket udvidelse af bestående bygninger, og et nyt maskinhus blev opført i 1978, som i 1990 blev udvidet, som behovet voksede med en større maskinpark. På gården er der gas tæt silo og gylletank m.m. Det gamle stråtækte stuehus er fra omkring 1790, er renoveret og velbevaret i den gamle orginale stil. I dag anvendes halvmfyr til opvarmning af stuehuset.

I år 2007 fik ejeren af "Sønderskovgaard" Arne Nørskov Madsen, sammen med 3 andre naboer, fredet 35 ha ved Grejs, nord for Grejsdalen.
Området som er unik, bliver nu liggende som en naturperle, uden at der kommer boligbyggeri, i det naturskønne område.

"Sønderskovgaards" beliggenhed er enestående, og fredningen af området kan bevirke, at gården kan bevares i fremtiden.

I år 2013 "Sønderskovgaard" drives nu med skovdrift, og agerjorden er bort forpagtet.


1a. Skøde fra Chr. Andersen til Laurs Christensen på matr. nr. 22 og 26 med kirketidende, dateret 16. maj 1844, læst 25. juli 1845. Protokol 17. fol. 261.
1b. Skøde fra Anthon Henrik Christiansen til Ditto (Laurs Christensen) på matr. nr. 57 b, dateret 11., læst 17. oktober 1856. Protokol 21, fol. 854.

2. skøde fra Laurst Christensen til Jens Lauridsen med kirketidende på matr. nr. 22, 26 b og 68 U, dateret 29. august 1884, læst 10. januar 1896. Protokol 42, fol. 518.

3. Skifteretsattest som adkomst for Johanne Lauritsen, Christian Lauritsen, Søren Jellinge og hustru Ane Kathrine Lauritsen med kirketiende på matr. nr. 22, 26 b, og 68 u, dateret 23. januar 1906, læst 16. februar s. A, /19o6). Protokol 51, fol. 80910.

4. Skøde fra Johanne Lauritsen m.fl. til Jens Jensen med kirketidende på matr. nr. 22 og 26 b, dateret den 2. maj 1906, læst 18 s.M (samme måned) protokol 57. fol. 86.

5. Skøde fra Jens Jensen til Mads Christian Nørskov Madsen med kirketidende på matr. nr. 22 og 26 b, dateret 7. læst den 13. marts 1914. Protokol 64, fol. 4.

6. Skøde fra sidste til Kristian Nørskov Madsen , lyst 11. juni 1935.
Kristian Nørskov Madsen var en kendt personlighed i Vejle Amt, som formand for skytte-, gymnastik- og idrætsforeningen i Grejs, og for idrætsudvalget i Vejle Amt. Og han blev et stort aktiv for idrætten i Vejle Amt.
Kristian Nørskov Madsen var en dygtig skytte, og han var i mange år skydeinstruktør for hjemmeværnet, og han var formand for Grejs skytteforening.
Kristian Nørskov Madsen og hans hustru Magda solgte "Sønderskovgaard" i 1973 til 3. generation, Lis og Arne Nørskov Madsen.


7. Skøde fra Kristian Nørskov Madsen til Arne Nørskov Madsen , lyst den 12. oktober 1973.


Danske gårde
Vejle amt
Bind 2B.

Landsbyen Grejs
fortællinger om
Folk og Fæ.
Udgivet i år 2000