Grejs, Sønderbygård

Intro

Flot firelænget bindingsværksgård fra 1791. Nedrevet i 2005. I dag ny flot vuggestue og børnehave.

Den 4 juni 1791 blev gården udstykket fra Rosenvold underskrevet af Rantzau, til Jørgen Nielsen.
I slutningen af 1800-tallet ejede Frederik Eising gården.

I den højre længe var der aftægtsbolig med lerstampet gulv, afløb gennem muren og et lillebitte vindue. Efter Frederiks død, bestyrede sønnen Kristian gården for sin moder, indtil han blev gift med datteren fra kroen i Grejsdalen, og blev dermed kromand på det sted, der i dag er Grejsdalens Hotel.

Marie og Peter Nielsen købte herefter gården, og efter dem overtog deres søn Helge gården. En anden søn Knud ejede på samme tid Slotsgården, medens en tredie søn Karl ejede Vestermarksvej 7.
Sidst i fyrrerne blev gården solgt til Henrik Svane.

Men i 1956 købte Inger og Knud Mikkelsen gården. De fortsatte med at drive gården på traditionelt vis med sædvanlig dyrehold og markdrift indtil de i 1968 forpagtede jorden ud til Knuds bror Jens Micael.

I 2000 solgte Inger og Knud bygningerne og et areal til Tørring-Uldum Kommune, der udstykkede det til 14 andelsboliger og 20 parcelhusgrunde, der fik navnet Enghaven.
På det resterende landbrugsareal opførte Inger og Knud i maj 2001 ny beboelse og udhus på Møllehusvej 13.

Omkring 2005 blev de gamle bygninger revet ned, og det store ca. 200 år gamle træ blev fældet.
Der er nu flot børnehave på grunden.


Fra sidst i 1800-tallet ejede Frederik Eising Sønderbygård.
Efter faderens død bestyrede sønnen Kristian gården indtil moderen
solgte til Marie og Peter Nielsen.
Deres søn Helge Nielsen solgte så sidst i fyrrerne Henrik Svane.
Inger og Knud Mikkelsen købte i 1956 Sønderbygård af Henrik Svane.