Grejs, Romsdal


"Romsdal"


Billedet er fra 1955


Romsdal 2013

Intro

"Romsdal" Vestermarksvej 17, Grejs. Slægtsgård i 3 generationer.

Matr.nr. 21 a m.fl.
Vejle Kommune.
30 ha.
Arealet er fordelt med 15 ha agerjord og 15 ha skov.

"Romsdal" er en velholdt landbrugsejendom fra 1800 tallet, med en pragtfuld beliggenhed ved Grejs. Det er en gård, med stor Herlighedsværdi i de unike omgivelser ved skoven. Gården er en perle, omkranset af grønne marker, med velholdte bygninger og den smukke have foran stuehuset.

Stuehuset er fra 1850, ombygget i 1960, men bevaret i den oprindelige stil.
Der er en tilbygning mod nord, med et stort glasparti, der giver den nord- østlige del af stuehuset nogle flotte lysinfald til køkkenet og spiseafdelingen i stuen.
Det er med nænsom hånd, at stuehuset er renoveret, så den oprindelige stil er bevaret.

Avlsbygningerne brændte i 1961, og efter branden blev bygningerne opført igen, og består af:
Kvægstald og kalvestald fra 1961.
Svinestald og vognskur fra 1974, foderhus fra 1987, samt maskinhuse fra 1965, 1976, og 1989.
Der er 2 gylletanke og indendørs køresilo.
Aftægtshuset på Vestermarksvej, tæt på gården, er opført i 1979.

Driften på"Romsdal":
Gården har gennem årene været drevet som en kvæggård med RDM malkerace, ungdyr, og en svinebesætning med grisesøer, salg af smågrise og slagtesvin.
Arealet er drevet med planteavl og skovdrift.

Slægten Gormsen starter på "Romsdal" i 1905, da Gudrun og Eskild Gormsen købte gården, og det blev grundlaget for slægten Gormsen i 3 generationer.
i 1947 flyttede Gudrun og Eskild Gormsen til Skovvænget 19.

I 1947 overtager næste generation "Romsdal" Ruth og Knud Gormsen, som drev gården til 1985.
Ægteparret Ruth og Kmud Gormsen flyttede i 1979 ind i det nybyggede hus på Vestermarksvej, tæt på gården, og de boede der til deres død.

Nuværende ejer af "Romsdal" er 3. generation: Inger Marie og Lars Gormsen, og de overtog gården i 1985.

Driftsformen på "Romsdal" er ændret, malkebesætningen er sat ud i 1999, og senere blev svinebesætningen bragt til ophør omkring 2002.

I år 2013 drives "Romsdal" med planteavl, skovdrift, og fedekvæg, til afgræsning af græsarealerne omkring gården.Gudrun og Eskild Gormsen 1905 - 1947

Ruth og Knud Gormsen 1947 - 1985

Inger Marie og Lars Gormsen 1985.Danske gårde
I tekst og billeder, Vejle Amt
Bind 2B

Landsbyen Grejs,
fortællinger om
Folk og Fæ, år 2000