Grejs, Rohdengaard


Rohdengaard nord for Vejle


Rohdengaard nord for Vejle

Intro

"Rohdengaard" i Grejs nord for Vejle. Udstykket fra Grundet i 1794. Tidligere navn: Rodinggaard. Rishugstret i Fællesskabet "Grejsrod".

Rohdengaard nord for Vejle
Rohdengaard i Grejs, matr. nr. 3 a Grejs by og sogn. Areal 38½ ha
beliggende på Viborg Hovedvej 14, 7100 Vejle.
Gården har stor herlighedsværdi, med beliggenhed i det kuperede terræn få km nord for Vejle, som strækker sig fra Viborg Hovedvej til Solkær i øst.

Af "Rohdengaards" historie:
Matr. nr. 3 Selvejergaard med Rishugstret i Fællesskabet "Grejsrod". Hartkorn 4 - 5 - 1 - ½
"Rohdengaard" i Grejs, kan noteres tilbage til 1794, da Christen Christophersen fik betinget skøde af Kammerherre H.H. Lüttishau til Grundet.

Skiftende ejere gennem årene
Gården har i en årrække, haft skiftende ejerforhold.
Johan Henrik Jensen pantsætter gården den 24. juni 1843.
Gården kaldes da "Rodinggaard" Grejs Mark.
Gårdejer H.P.S. Dalsgaard sælger til Hans Madsen Lassen Lomholdt af Engum i 1908 og gården kaldes "Rohdengaard".
I sept. 1918 sælger Hans Madsen Lassen Lomholdt til Laurits Jensen.

Familien Laurits Jensen
Laurits Jensen og hustruen Gerda har drevet gården med kvægbrug og planteavl.
Laurits Jensens hustru Gerda Jensen, er fra nabogården "Pladsbjerggaard" på Viborg Hovedvej 13,
7100 Vejle.
Ægteparret Gerda og Laurits Jensen får 5 børn på "Rohdengaard".
Den ældste datter, Dagny Jensen er f. i 1922, Agnes Jensen er f. i 1926, Karl Jensen er f. i 1930,
Jens Knudsen Jensen er f. i 1934, og den yngste søn, Martin Jensen er f. i 1939.
I 1962 dør Laurits Jensen og hustuen Gerda jensen bliver boende på "Rohdengaard" til hun dør i 1976.
Efter Laurits Jensens død, bestyrer den ældste søn, Karl Jensen "Rohdengaard"

Karl Jensen
Den ældste søn, Karl Jensen køber "Rohdengaard" 1968, og bygger ny kostald på gården i 1972, og
gården drives forsat med kvægbrug og planteavl.
I 1987 sættes malkebesætningen ud, men bedriften forsætter med kødkvæg frem til 2006.
År 2000 forpagtes jorden ud, undtaget engarealet, som Karl Jensen selv forestår driften af.

Haveanlægget på "Rohdengaard" er fra 1914, og findes endnu, som den oprindelig blev anlagt
i 1914.

I dag fungerer "Rohdengaard" som bolig for Karl Jensen, som er fyldt 80 år i 2010.


Kilde: Skøde- og panteprotokol for Nørvang-Tørrild herreder

Danske gårde, i tekst og billeder , Vejle Amt. Bind 2B